Belevingsonderzoek kan op heel wat manieren worden aangepakt. De gebruikte methodes hebben als gemeenschappelijk doel ervaringen, activiteiten en betekenis naar boven te brengen vanuit het standpunt van uiteenlopende gebruikers. Bovendien dienen ze, om relevant te zijn binnen de VIPA-context, erop gericht te zijn informatie te verstrekken die kan bijdragen tot het verbeteren van het ontwerp(proces). Meer info hierover vind je hier.

Niet alleen welke informatie wordt gebruikt in het ontwerpproces maar ook de vorm waaronder deze wordt aangeleverd is belangrijk voor de het uiteindelijke resultaat.

Wil je hierover meer weten, contacteer dan margo.annemans@kuleuven.be.