Wat?

In samenwerking met partners (zowel publiek als privaat) realiseert PMV projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. Dit kan in diverse domeinen gaande van transportinfrastructuur, over schoolgebouwen en sportinfrastructuur tot vastgoed voor zorgbehoevenden. De projecten hebben een onderscheidend karakter met een financiering complementair aan de bankfinanciering.

Modaliteiten

 • Welke investeringen:
  • infrastructuur of vastgoed voor maatschappelijke functies
 • Bedrag:
  • er zijn geen harde drempels maar doorgaans beogen we wel grotere projecten (>10 miljoen euro) waar PMV een deel van de risicodragende financiering (kapitaal of achtergestelde lening) kan inbrengen
  • kleinere projecten kunnen ook wel gebundeld worden in een lange termijn samenwerkingsverband
 • Looptijd:
  • in functie van behoefte voor het project (kan tot 25 jaar)
 • Kostprijs:
  • rente of rendement in functie van het risico.

Contact:

E-mail: Steven.Adons@pmv.eu
Website: PMV-maatschappelijk vastgoed

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven  
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra x
Ziekenhuizen x

Verantwoording

Enkel welzijnsvoorzieningen die voldoende schaalgrootte toelaten