Algemeen Welzijnswerk

De meest aangewezen financieringsvorm voor uw sector vormt nog altijd de klassieke lening die eventueel in aanmerking kan komen voor de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

Coöperatieve financiering en crowdfunding

Coöperatieve financiering kan verschillende vormen aannemen:

 • U gaat financiering bij een coöperatieve aan;
 • U wenst zelf een coöperatieve op te richten om daarin vastgoed in te brengen.

Financiering van bestaande financieringscoöperatieven

Wat?
Coöperatieven kunnen ook financiering aanbieden op zowel korte termijn (werkkapitaal of als overbrugging voor subsidies), maar ook op lange termijn (rollend materiaal, cohousing…). Daarnaast kunnen zij ook de nodige begeleiding bieden.

Welke financieringsvormen?
Dit kan gaan van loutere korte termijnkredieten voor voorfinanciering van subsidies tot financiering van investeringen op langere termijn (kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen).
Als voorbeeld vindt u de verschillende financieringsvormen die door Hefboom worden aangeboden.

Meer info:

Trividend

Wat?

Achtergestelde lening of risicokapitaal voor investeringsprojecten binnen de sociale economie.

Wie?

Ondernemingen met positieve maatschappelijke impact en eigen verdienmodel, in hoofdzaak privé rechtspersonen

Welke investeringen?

 • Belangrijk is de maatschappelijke impact.  Het project dient op permanente wijze (niet alleen tijdens de bouwperiode) bij te dragen tot de tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen per jaar enkele dossiers gefinancierd worden binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
 • Minder geschikt als enige financieringsbron voor infrastructuur, gezien eerder duur. Het kan wel helpen om de bancaire financiering aan te trekken, gezien de financiering als eigen vermogen wordt beschouwd (bij de lening door het achtergestelde karakter).

Bedrag:

 • Max. 50.000 – 150.000 euro, grote bedragen worden via het netwerk betrokken.

Looptijd:

 • Achtergestelde lening en kapitaalparticipatie: gemiddeld 5-6 jaar.

Kostprijs:

 • Dossierkost: 1%; rentevoet 3-6%; rendementsverwachting op kapitaal 6%.

Meer info:
http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Contact:
E-mail: info@trividend.be

Bijzondere jeugdbijstand

De meest aangewezen financieringsvorm voor uw sector vormt nog altijd de klassieke lening die eventueel in aanmerking kan komen voor de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

Coöperatieve financiering en crowdfunding

Coöperatieve financiering kan verschillende vormen aannemen:

 • U gaat financiering bij een coöperatieve aan;
 • U wenst zelf een coöperatieve op te richten om daarin vastgoed in te brengen.

Financiering van bestaande financieringscoöperatieven

Wat?
Coöperatieven kunnen ook financiering aanbieden op zowel korte termijn (werkkapitaal of als overbrugging voor subsidies), maar ook op lange termijn (rollend materiaal, cohousing…). Daarnaast kunnen zij ook de nodige begeleiding bieden.

Welke financieringsvormen?
Dit kan gaan van loutere korte termijnkredieten voor voorfinanciering van subsidies tot financiering van investeringen op langere termijn (kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen).
Als voorbeeld vindt u de verschillende financieringsvormen die door Hefboom worden aangeboden.

Meer info:

Trividend

Wat?

Achtergestelde lening of risicokapitaal voor investeringsprojecten binnen de sociale economie.

Wie?

Ondernemingen met positieve maatschappelijke impact en eigen verdienmodel, in hoofdzaak privé rechtspersonen

Welke investeringen?

Belangrijk is de maatschappelijke impact.  Het project dient op permanente wijze (niet alleen tijdens de bouwperiode) bij te dragen tot de tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen per jaar enkele dossiers gefinancierd worden binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Minder geschikt als enige financieringsbron voor infrastructuur, gezien eerder duur. Het kan wel helpen om de bancaire financiering aan te trekken, gezien de financiering als eigen vermogen wordt beschouwd (bij de lening door het achtergestelde karakter).

Bedrag:

Max. 50.000 – 150.000 euro, grote bedragen worden via het netwerk betrokken.

Looptijd:

Achtergestelde lening en kapitaalparticipatie: gemiddeld 5-6 jaar.

Kostprijs:

Dossierkost: 1%; rentevoet 3-6%; rendementsverwachting op kapitaal 6%.

Meer info:
http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Contact:
E-mail: info@trividend.be

Kinderdagverblijven

VIPA-Waarborg

De meest aangewezen financieringsvorm voor uw sector vormt nog altijd de klassieke lening. Indien uw project in aanmerking kwam voor een VIPA-subsidie, kan u eventueel ook een beroep doen op de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

Gelet op het marktgeoriënteerde karakter van de financiering van de kinderdagverblijven, komt uw project eventueel in aanmerking voor 1 van onderstaande zekerheden/financieringsvormen.

Voor een eerste afstemming kan u uw financieringsbehoefte altijd toelichten aan VIPA (nico.vermeiren@wvg.vlaanderen.be, 02 553 08 31). Daarnaast kan u PMV ook altijd rechtstreeks contacteren.

PMV-waarborgen

Bij PMV kan u in aanmerking komen voor een waarborg van de lening met volgend onderscheid:

De waarborgen onderscheiden zich volgens looptijd en dekkingspercentage als volgt:

 • PMV-waarborg <= 1,5 miljoen euro:
  • tot 750.000 euro: maximaal 10 jaar
  • >750.000 euro – 1.500.000 euro: maximaal 5 jaar
  • dekking: 75% van de lening
 • PMV-waarborg >1,5 miljoen euro:
  • maximaal 8 jaar, maar kan eventueel worden afgestemd met PMV
  • dekking: 80% lening

PMV-leningen

Bij of via PMV kan u ook leningen bekomen:

Lening Financier Looptijd Bedrag
PMV-bedrijfslening PMV Max. 10 jaar >= 350.000 euro
Win-win-lening Particulier Vaste looptijd van 8 jaar, maar clausule voor vervroegde terugbetaling Totaal= max. 200.000 euro
KMO-co-financiering PMV/z 3 tot 10 jaar <= 350.000 euro
Startlening+ PMV/z 3 tot 10 jaar <= 100.000 euro
Sociaal investeringsfonds Erkende financiers Max. 10 jaar <= 350.000 euro

Coöperatieve financiering en crowdfunding

Coöperatieve financiering kan verschillende vormen aannemen:

 • U gaat financiering bij een coöperatieve aan
 • U wenst zelf een coöperatieve op te richten om daarin vastgoed in te brengen

Financiering van bestaande financieringscoöperatieven

Wat?
Coöperatieven kunnen ook financiering aanbieden op zowel korte termijn (werkkapitaal of als overbrugging voor subsidies), maar ook op lange termijn (rollend materiaal, cohousing…). Daarnaast kunnen zij ook de nodige begeleiding bieden.

Welke financieringsvormen?
Dit kan gaan van loutere korte termijnkredieten voor voorfinanciering van subsidies tot financiering van investeringen op langere termijn (kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen).
Als voorbeeld vindt u de verschillende financieringsvormen die door Hefboom worden aangeboden.

Meer info:

Coöperatieve vennootschap voor vastgoed

Wat?

 • U brengt vastgoed in een coöperatieve vennootschap
 • Het vastgoed wordt binnen de coöperatieve beheerd en gefinancierd
 • De financiering is afkomstig van in hoofdzaak aandelen (eventueel aangevuld met leningen) waarop uzelf of derden intekenen

Voordelen?

 • voor de organisatie:
  • schaaleffecten qua financiering en beheer, bundeling expertise
  • goedkopere financiering
  • in geval van een sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap: vrijstelling van vennootschapsbelasting
 • voor de participant:
  • sociale betrokkenheid
  • mogelijkheid tot vrijstelling van roerende voorheffing voor erkende coöperatieven: vanaf aanslagjaar 2018 wordt roerende voorheffing ingehouden, maar is er tot 627 euro dividenden vrijstelling mogelijk via recuperatie in de belastingaangifte

Meer info:

Crowdfunding

Wat?

Financiering van projecten door een beroep te doen op een grote groep van (particuliere) investeerders.

Crowdfunding omvat 3 categorieën:

 • giften of schenkingen
 • beloningen (bv. Dvd of film)
 • financiële crowdfunding: via leningen of aandelen

Modaliteiten?

 • Crowdfunding in het algemeen wordt best aangeboden via de erkende platforms (zie links hierna)
 • De financiële crowdfunding: werd wettelijk geregeld. Voor de vrijstelling van de prospectusplicht, dient de inbreng per particuliere investeerder beperkt te worden tot 5.000 euro en mag er in totaliteit voor het hele project niet meer dan 300.000 euro worden opgehaald

Meer info:

Trividend

Wat?

Achtergestelde lening of risicokapitaal voor investeringsprojecten binnen de sociale economie.

Wie?

Ondernemingen met positieve maatschappelijke impact en eigen verdienmodel, in hoofdzaak privé rechtspersonen

Welke investeringen?

Belangrijk is de maatschappelijke impact.  Het project dient op permanente wijze (niet alleen tijdens de bouwperiode) bij te dragen tot de tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen per jaar enkele dossiers gefinancierd worden binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Minder geschikt als enige financieringsbron voor infrastructuur, gezien eerder duur. Het kan wel helpen om de bancaire financiering aan te trekken, gezien de financiering als eigen vermogen wordt beschouwd (bij de lening door het achtergestelde karakter).

Bedrag:

Max. 50.000 – 150.000 euro, grote bedragen worden via het netwerk betrokken.

Looptijd:

Achtergestelde lening en kapitaalparticipatie: gemiddeld 5-6 jaar.

Kostprijs:

Dossierkost: 1%; rentevoet 3-6%; rendementsverwachting op kapitaal 6%.

Meer info:
http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Contact:
E-mail: info@trividend.be

Personen met een handicap

De financiering onderscheidt zich hier volgens naargelang de doelgroep minderjarigen of meerderjarigen omvat.

1. Minderjarigen

De meest aangewezen financieringsvorm vormt hier nog altijd de klassieke lening. Indien uw project in aanmerking kwam voor een VIPA-subsidie, kan u ook een beroep doen op de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

2. Meerderjarigen

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

Als uw rechtspersoon minimaal 50% van zijn middelen uit marktactiviteiten betrekt, kunt u in aanmerking komen voor 1 van onderstaande financieringsvormen of zekerheden. De middelen uit persoonsvolgende financiering kunnen potentieel als middelen uit marktactiviteiten worden bestempeld. Voor een eerste afstemming kan u uw financieringsbehoefte altijd toelichten aan het VIPA (nico.vermeiren@wvg.vlaanderen.be, 02 553 08 31). Daarnaast kan u ook rechtstreeks PMV contacteren.

PMV-waarborgen

Bij PMV kan u in aanmerking komen voor een waarborg van de lening met volgend onderscheid:

De waarborgen onderscheiden zich volgens looptijd en dekkingspercentage als volgt:

 • PMV-waarborg <= 1,5 miljoen euro:
  • tot 750.000 euro: maximaal 10 jaar
  • >750.000 euro – 1.500.000 euro: maximaal 5 jaar
  • dekking: 75% van de lening
 • PMV-waarborg >1,5 miljoen euro:
  • maximaal 8 jaar, maar kan eventueel worden afgestemd met PMV
  • dekking: 80% lening

PMV-leningen

Bij of via PMV kan u ook leningen bekomen:

Lening Financier Looptijd Bedrag
PMV-bedrijfslening PMV Max. 10 jaar >= 350.000 euro
Win-win-lening Particulier Vaste looptijd van 8 jaar, maar clausule voor vervroegde terugbetaling Totaal= max. 200.000 euro
KMO-cofinanciering PMV/z 3 tot 10 jaar <= 350.000 euro
Startlening+ PMV/z 3 tot 10 jaar <= 100.000 euro
Sociaal Investeringsfonds Erkende financiers Max. 10 jaar <= 350.000 euro

PMV/Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB)
Leningen vanuit AVSB kunnen flexibel inspelen op uw lange termijn financieringsbehoeften naar aanleiding van een investeringsproject en dit complementair aan andere financieringskanalen. We halen 2 situaties aan waarbij het AVSB u verder kan helpen.

Case 1:
Uw investeringsproject oefent een belangrijk druk uit op uw liquiditeitsbehoeften, zeker in de aanvangsfase. In de aanvangsfase van het investeringsproject staan ook de operationele inkomsten onder druk of laten de verwachte kostenbesparingen op zich wachten, waardoor er initieel minder middelen naar de aflossing van de leningen kunnen vloeien.
Geen nood. De leningen van het AVSB kunnen op heel lange termijn tot dertig jaar verstrekt worden, waarbij er in de aanvangsperiode ook in een aflossingsvrije periode kan worden voorzien. Hierdoor kunnen de aflossingen afgestemd worden op de timing van de inkomende kasstromen en beschikt u over meer financiële ademruimte.

Case 2:
Uw voorziening kan de door de bank gevraagde eigen inbreng voor het infrastructuurproject niet opbrengen omwille van het historisch stevige investeringsritme of omdat u de middelen lievere vrijhoudt voor een buffer, investering in opleidingen, … Ook hier kan het AVSB u tegemoet treden via een achtergestelde lening die door de banken ook als eigen inbreng wordt aanvaard.

Herkent u zich in deze situaties? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het VIPA (nico.vermeiren@vlaanderen.be of 02 553 08 31). Wij zorgen dan voor een eerste verkennend gesprek met experten van de PMV.

Intussen zitten er al wat projecten in de pipeline, waarbij voor 1 gerealiseerd project ('Pathmakers') al een concrete financieringsovereenkomst werd afgesloten voor een achtergestelde lening tot dertig jaar en met een aflossingsvrije periode. Meer inhoudelijke achtergrond over Pathmakers en het project vindt u terug op de website van PMV.

Eventueel kan bekeken worden of uw project deels of geheel kan gefinancierd worden met middelen vanuit:

Voor de laatste financieringsmogelijkheid kan u contact opnemen met nico.vermeiren@vlaanderen.be of 02 553 08 31.

Coöperatieve financiering en crowdfunding

Coöperatieve financiering kan verschillende vormen aannemen:

 • U gaat financiering bij een coöperatieve aan;
 • U wenst zelf een coöperatieve op te richten om daarin vastgoed in te brengen.

Financiering van bestaande financieringscoöperatieven

Wat?
Coöperatieven kunnen ook financiering aanbieden op zowel korte termijn (werkkapitaal of als overbrugging voor subsidies), maar ook op lange termijn (rollend materiaal, cohousing…). Daarnaast kunnen zij ook de nodige begeleiding bieden.

Welke financieringsvormen?
Dit kan gaan van loutere korte termijnkredieten voor voorfinanciering van subsidies tot financiering van investeringen op langere termijn (kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen).
Als voorbeeld vindt u de verschillende financieringsvormen die door Hefboom worden aangeboden.

Meer info:

Coöperatieve vennootschap voor vastgoed

Wat?

 • U brengt vastgoed in een coöperatieve vennootschap
 • Het vastgoed wordt binnen de coöperatieve beheerd en gefinancierd
 • De financiering is afkomstig van in hoofdzaak aandelen (eventueel aangevuld met leningen) waarop uzelf of derden intekenen

Voordelen?

 • voor de organisatie:
  • schaaleffecten qua financiering en beheer, bundeling expertise
  • goedkopere financiering
  • in geval van een sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap: vrijstelling van vennootschapsbelasting
 • voor de participant:
  • sociale betrokkenheid
  • mogelijkheid tot vrijstelling van roerende voorheffing voor erkende coöperatieven: vanaf aanslagjaar 2018 wordt roerende voorheffing ingehouden, maar is er tot 640 euro dividenden vrijstelling mogelijk via recuperatie in de belastingaangifte

Meer info:

Crowdfunding

Wat?

Financiering van projecten door een beroep te doen op een grote groep van (particuliere) investeerders.

Crowdfunding omvat 3 categorieën:

 • giften of schenkingen
 • beloningen (bv. Dvd of film)
 • financiële crowdfunding: via leningen of aandelen

Modaliteiten?

 • Crowdfunding in het algemeen wordt best aangeboden via de erkende platforms (zie links hierna)
 • De financiële crowdfunding: werd wettelijk geregeld. Voor de vrijstelling van de prospectusplicht, dient de inbreng per particuliere investeerder beperkt te worden tot 5.000 euro en mag er in totaliteit voor het hele project niet meer dan 300.000 euro worden opgehaald

Meer info:

Trividend

Wat?

Achtergestelde lening of risicokapitaal voor investeringsprojecten binnen de sociale economie.

Wie?

Ondernemingen met positieve maatschappelijke impact en eigen verdienmodel, in hoofdzaak privé rechtspersonen

Welke investeringen?

Belangrijk is de maatschappelijke impact.  Het project dient op permanente wijze (niet alleen tijdens de bouwperiode) bij te dragen tot de tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen per jaar enkele dossiers gefinancierd worden binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Minder geschikt als enige financieringsbron voor infrastructuur, gezien eerder duur. Het kan wel helpen om de bancaire financiering aan te trekken, gezien de financiering als eigen vermogen wordt beschouwd (bij de lening door het achtergestelde karakter).

Bedrag:

Max. 50.000 – 150.000 euro, grote bedragen worden via het netwerk betrokken.

Looptijd:

Achtergestelde lening en kapitaalparticipatie: gemiddeld 5-6 jaar.

Kostprijs:

Dossierkost: 1%; rentevoet 3-6%; rendementsverwachting op kapitaal 6%.

Meer info:
http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Contact:
E-mail: info@trividend.be

Woonzorgcentra

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

Gelet op het marktgeoriënteerde karakter van de persoonsvolgende financiering, komt uw project eventueel in aanmerking voor 1 van onderstaande financieringsvormen of zekerheden.
Voor een eerste afstemming kan u uw financieringsbehoefte altijd toelichten aan VIPA (nico.vermeiren@wvg.vlaanderen.be, 02 553 08 31). Daarnaast kan u ook altijd rechtstreeks PMV contacteren.

PMV-waarborgen

Bij PMV kan u in aanmerking komen voor een waarborg van de lening met volgend onderscheid:

De waarborgen onderscheiden zich volgens looptijd en dekkingspercentage als volgt:

 • PMV-waarborg <= 1,5 miljoen euro:
  • tot 750.000 euro: maximaal 10 jaar
  • >750.000 euro – 1.500.000 euro: maximaal 5 jaar
  • dekking: 75% van de lening
 • PMV-waarborg >1,5 miljoen euro:
  • maximaal 8 jaar, maar kan eventueel worden afgestemd met PMV
  • dekking: 80% lening

PMV-leningen

Bij of via PMV kan u ook leningen bekomen:

Lening Financier Looptijd Bedrag
PMV-bedrijfslening PMV Max. 10 jaar >= 350.000 euro

Daarnaast zijn er ook nog andere financieringsmogelijkheden die in principe niet uitgesloten zijn, maar eerder beperkt zijn in omvang en potentieel niet in relatie staan tot de projectgrootte.

PMV/Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB)
Leningen vanuit AVSB kunnen flexibel inspelen op uw lange termijn financieringsbehoeften naar aanleiding van een investeringsproject en dit complementair aan andere financieringskanalen. We halen 2 situaties aan waarbij het AVSB u verder kan helpen.

Case 1:
Uw investeringsproject oefent een belangrijk druk uit op uw liquiditeitsbehoeften, zeker in de aanvangsfase. In de aanvangsfase van het investeringsproject staan ook de operationele inkomsten onder druk of laten de verwachte kostenbesparingen op zich wachten, waardoor er initieel minder middelen naar de aflossing van de leningen kunnen vloeien.
Geen nood. De leningen van het AVSB kunnen op heel lange termijn tot dertig jaar verstrekt worden, waarbij er in de aanvangsperiode ook in een aflossingsvrije periode kan worden voorzien. Hierdoor kunnen de aflossingen afgestemd worden op de timing van de inkomende kasstromen en beschikt u over meer financiële ademruimte.

Case 2:
Uw voorziening kan de door de bank gevraagde eigen inbreng voor het infrastructuurproject niet opbrengen omwille van het historisch stevige investeringsritme of omdat u de middelen lievere vrijhoudt voor een buffer, investering in opleidingen, … Ook hier kan het AVSB u tegemoet treden via een achtergestelde lening die door de banken ook als eigen inbreng wordt aanvaard.

Herkent u zich in deze situaties? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het VIPA (nico.vermeiren@vlaanderen.be of 02 553 08 31). Wij zorgen dan voor een eerste verkennend gesprek met experten van de PMV.

Intussen zitten er al wat projecten in de pipeline, waarbij voor 1 gerealiseerd project ('Pathmakers') al een concrete financieringsovereenkomst werd afgesloten voor een achtergestelde lening tot dertig jaar en met een aflossingsvrije periode. Meer inhoudelijke achtergrond over Pathmakers en het project vindt u terug op de website van PMV.

Eventueel kan bekeken worden of uw project deels of geheel kan gefinancierd worden met middelen vanuit:

Voor de laatste financieringsmogelijkheid kan u contact opnemen met nico.vermeiren@vlaanderen.be, 02 553 08 31.

Europese Investeringsbank (EIB) – Intermediate loans – smart cities programme

Wat?

Binnen de lokale overheden kunnen energiezuinige projecten in aanmerking komen voor een gunstige financiering, die via een commerciële bank ter beschikking wordt gesteld. Ook publieke woonzorgcentra kunnen gebruik maken van het EIB-programma “Smart cities”.  U kunt hiervoor contact opnemen met uw lokale bankinstelling of rechtstreeks via de EIB (Dhr Rudy Asselberghs: r.asselberghs@eib.org).

Voor meer informatie over een concreet praktijkgeval kan u terecht op de website van Belfius.

Coöperatieve vennootschap voor vastgoed

Wat?

 • U brengt vastgoed in een coöperatieve vennootschap
 • Het vastgoed wordt binnen de coöperatieve beheerd en gefinancierd
 • De financiering is afkomstig van in hoofdzaak aandelen (eventueel aangevuld met leningen) waarop uzelf of derden intekenen

Voordelen?

 • voor de organisatie:
  • schaaleffecten qua financiering en beheer, bundeling expertise
  • goedkopere financiering
  • in geval van een sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap: vrijstelling van vennootschapsbelasting
 • voor de participant:
  • sociale betrokkenheid
  • mogelijkheid tot vrijstelling van roerende voorheffing voor erkende coöperatieven: vanaf aanslagjaar 2018 wordt roerende voorheffing ingehouden, maar is er tot 640 euro dividenden vrijstelling mogelijk via recuperatie in de belastingaangifte

Meer info:

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

De meest aangewezen financieringsvorm voor uw sector vormt nog altijd de klassieke lening die eventueel in aanmerking kan komen voor de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

Coöperatieve financiering en crowdfunding

Coöperatieve financiering kan verschillende vormen aannemen:

 • U gaat financiering bij een coöperatieve aan;
 • U wenst zelf een coöperatieve op te richten om daarin vastgoed in te brengen.

Financiering van bestaande financieringscoöperatieven

Wat?
Coöperatieven kunnen ook financiering aanbieden op zowel korte termijn (werkkapitaal of als overbrugging voor subsidies), maar ook op lange termijn (rollend materiaal, cohousing…). Daarnaast kunnen zij ook de nodige begeleiding bieden.

Welke financieringsvormen?
Dit kan gaan van loutere korte termijnkredieten voor voorfinanciering van subsidies tot financiering van investeringen op langere termijn (kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen).
Als voorbeeld vindt u de verschillende financieringsvormen die door Hefboom worden aangeboden.

Meer info:

Trividend

Wat?

Achtergestelde lening of risicokapitaal voor investeringsprojecten binnen de sociale economie.

Wie?

Ondernemingen met positieve maatschappelijke impact en eigen verdienmodel, in hoofdzaak privé rechtspersonen

Welke investeringen?

Belangrijk is de maatschappelijke impact.  Het project dient op permanente wijze (niet alleen tijdens de bouwperiode) bij te dragen tot de tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen per jaar enkele dossiers gefinancierd worden binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Minder geschikt als enige financieringsbron voor infrastructuur, gezien eerder duur. Het kan wel helpen om de bancaire financiering aan te trekken, gezien de financiering als eigen vermogen wordt beschouwd (bij de lening door het achtergestelde karakter).

Bedrag:

Max. 50.000 – 150.000 euro, grote bedragen worden via het netwerk betrokken.

Looptijd:

Achtergestelde lening en kapitaalparticipatie: gemiddeld 5-6 jaar.

Kostprijs:

Dossierkost: 1%; rentevoet 3-6%; rendementsverwachting op kapitaal 6%.

Meer info:
http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Contact:
E-mail: info@trividend.be

Thuiszorg ouderen

De meest aangewezen financieringsvorm voor uw sector vormt nog altijd de klassieke lening die eventueel in aanmerking kan komen voor de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

VIPA-Waarborg

Als uw project in aanmerking kwam voor een VIPA-subsidie, kan u eventueel ook een beroep doen op de VIPA-waarborg. Hiertoe wordt eerst uw financiële gezondheid beoordeeld.  Meer informatie hierover vindt u terug op volgende link van de VIPA-website.

Coöperatieve financiering en crowdfunding

Coöperatieve financiering kan verschillende vormen aannemen:

 • U gaat financiering bij een coöperatieve aan;
 • U wenst zelf een coöperatieve op te richten om daarin vastgoed in te brengen.

Financiering van bestaande financieringscoöperatieven

Wat?
Coöperatieven kunnen ook financiering aanbieden op zowel korte termijn (werkkapitaal of als overbrugging voor subsidies), maar ook op lange termijn (rollend materiaal, cohousing…). Daarnaast kunnen zij ook de nodige begeleiding bieden.

Welke financieringsvormen?
Dit kan gaan van loutere korte termijnkredieten voor voorfinanciering van subsidies tot financiering van investeringen op langere termijn (kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen).
Als voorbeeld vindt u de verschillende financieringsvormen die door Hefboom worden aangeboden.

Meer info:

Coöperatieve vennootschap voor vastgoed

Wat?

U brengt vastgoed in een coöperatieve vennootschap
Het vastgoed wordt binnen de coöperatieve beheerd en gefinancierd
De financiering is afkomstig van in hoofdzaak aandelen (eventueel aangevuld met leningen) waarop uzelf of derden intekenen

Voordelen?

 • voor de organisatie:
  • schaaleffecten qua financiering en beheer, bundeling expertise
  • goedkopere financiering
  • in geval van een sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap: vrijstelling van vennootschapsbelasting
 • voor de participant:
  • sociale betrokkenheid
  • mogelijkheid tot vrijstelling van roerende voorheffing voor erkende coöperatieven: vanaf aanslagjaar 2018 wordt roerende voorheffing ingehouden, maar is er tot 627 euro dividenden vrijstelling mogelijk via recuperatie in de belastingaangifte

Meer info:

Crowdfunding

Wat?

Financiering van projecten door een beroep te doen op een grote groep van (particuliere) investeerders.

Crowdfunding omvat 3 categorieën:

 • giften of schenkingen
 • beloningen (bv. Dvd of film)
 • financiële crowdfunding: via leningen of aandelen

Modaliteiten?

 • Crowdfunding in het algemeen wordt best aangeboden via de erkende platforms (zie links hierna)
 • De financiële crowdfunding: werd wettelijk geregeld. Voor de vrijstelling van de prospectusplicht, dient de inbreng per particuliere investeerder beperkt te worden tot 5.000 euro en mag er in totaliteit voor het hele project niet meer dan 300.000 euro worden opgehaald

Meer info:

Trividend

Wat?
Achtergestelde lening of risicokapitaal voor investeringsprojecten binnen de sociale economie.

Wie?

Ondernemingen met positieve maatschappelijke impact en eigen verdienmodel, in hoofdzaak privé rechtspersonen

Welke investeringen?

Belangrijk is de maatschappelijke impact.  Het project dient op permanente wijze (niet alleen tijdens de bouwperiode) bij te dragen tot de tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen per jaar enkele dossiers gefinancierd worden binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Minder geschikt als enige financieringsbron voor infrastructuur, gezien eerder duur. Het kan wel helpen om de bancaire financiering aan te trekken, gezien de financiering als eigen vermogen wordt beschouwd (bij de lening door het achtergestelde karakter).

Bedrag:

Max. 50.000 – 150.000 euro, grote bedragen worden via het netwerk betrokken.

Looptijd:

Achtergestelde lening en kapitaalparticipatie: gemiddeld 5-6 jaar.

Kostprijs:

Dossierkost: 1%; rentevoet 3-6%; rendementsverwachting op kapitaal 6%.

Meer info:
http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Contact:
E-mail: info@trividend.be

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen geen beroep meer doen op de VIPA-waarborg. Wel staan volgende financieringsondersteuningen ter beschikking.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

Uw project kan in aanmerking komen voor een PMV-waarborg of -lening. Hiervoor wordt voor de formules PMV-waarborg en PMV-leningen gekeken naar het marktgeoriënteerde karakter van de opbrengsten. U kunt daarvoor best rechtstreeks PMV contacteren. Voor middelen uit het Zorgfonds kunt u eventueel contact opnemen met nico.vermeiren@wvg.vlaanderen.be, 02 553 08 31.

PMV-waarborgen

Bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) kunt u in aanmerking komen voor een waarborg van de lening met volgend onderscheid:

De waarborgen onderscheiden zich  volgens looptijd en dekkingspercentage als volgt:

 • PMV-waarborg <= 1,5 miljoen euro:
  • tot 750.000 euro: maximaal 10 jaar
  • >750.000 euro – 1.500.000 euro: maximaal 5 jaar
  • dekking: 75% van de lening
 • PMV-waarborg >1,5 miljoen euro:
  • maximaal 8 jaar, maar kan eventueel worden afgestemd met PMV
  • dekking: 80% lening

PMV-leningen

Bij of via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) kan u ook eventueel leningen bekomen:

Lening Financier Looptijd Bedrag
PMV-bedrijfslening PMV Max. 10 jaar  >= 350.000 euro

Daarnaast zijn er ook nog andere financieringsmogelijkheden die in principe niet uitgesloten zijn, maar eerder beperkt zijn in omvang en potentieel niet in relatie staan tot de projectgrootte.

PMV/Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB)
Leningen vanuit AVSB kunnen flexibel inspelen op uw lange termijn financieringsbehoeften naar aanleiding van een investeringsproject en dit complementair aan andere financieringskanalen. We halen 2 situaties aan waarbij het AVSB u verder kan helpen.

Case 1:
Uw investeringsproject oefent een belangrijk druk uit op uw liquiditeitsbehoeften, zeker in de aanvangsfase. In de aanvangsfase van het investeringsproject staan ook de operationele inkomsten onder druk of laten de verwachte kostenbesparingen op zich wachten, waardoor er initieel minder middelen naar de aflossing van de leningen kunnen vloeien.
Geen nood. De leningen van het AVSB kunnen op heel lange termijn tot dertig jaar verstrekt worden, waarbij er in de aanvangsperiode ook in een aflossingsvrije periode kan worden voorzien. Hierdoor kunnen de aflossingen afgestemd worden op de timing van de inkomende kasstromen en beschikt u over meer financiële ademruimte.

Case 2:
Uw voorziening kan de door de bank gevraagde eigen inbreng voor het infrastructuurproject niet opbrengen omwille van het historisch stevige investeringsritme of omdat u de middelen lievere vrijhoudt voor een buffer, investering in opleidingen, … Ook hier kan het AVSB u tegemoet treden via een achtergestelde lening die door de banken ook als eigen inbreng wordt aanvaard.

Herkent u zich in deze situaties? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het VIPA (nico.vermeiren@vlaanderen.be of 02 553 08 31). Wij zorgen dan voor een eerste verkennend gesprek met experten van de PMV.

Intussen zitten er al wat projecten in de pipeline, waarbij voor 1 gerealiseerd project ('Pathmakers') al een concrete financieringsovereenkomst werd afgesloten voor een achtergestelde lening tot dertig jaar en met een aflossingsvrije periode. Meer inhoudelijke achtergrond over Pathmakers en het project vindt u terug op de website van PMV.

Eventueel kan bekeken worden of uw project deels of geheel kan gefinancierd worden met middelen vanuit:

Voor de laatste financieringsmogelijkheid kan u contact opnemen met nico.vermeiren@vlaanderen.be, 02 553 08 31.

Europese Investeringsbank (EIB) - projectleningen

Wat?

Enerzijds leent de EIB rechtstreeks aan voorzieningen voor de investeringsprojecten met een investeringskost van meer dan 25 miljoen euro. Anderzijds kan u  voor projecten onder de 25 miljoen euro via de KMO-Midcap Lening terecht bij bepaalde commerciële banken.

Er werden onder meer afspraken gemaakt met Fortis bank, voor volgende financiering::

 • Bedrag: tot 12 miljoen euro, ziekenhuis met minder dan 3.000 VTE
 • Looptijd: max. 10 jaar lening
 • Aanwending: voor medisch en niet-medisch materieel.

Meer informatie op de EIB-website.

Contact: