De technische commissie brandveiligheid krijgt vanuit de sector regelmatig de vraag aan welke criteria (1) beklede meubelen, (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën moeten voldoen om een verbeterd brandgedrag te kunnen garanderen.

De volgende omschrijvingen worden daarom als een aanbeveling opgenomen. Het is momenteel geen algemeen geldende eis omdat in de huidige regelgeving de begrippen ‘verbeterd brandgedrag van (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën’ niet opgenomen werd.

In het besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011 voor brandveiligheid in ouderenvoorzieningen is de definitie van het verbeterd brandgedrag voor zitmeubels wel opgenomen, in punt 4.4.3. van bijlage 1. Het wordt opgelegd voor het zitmeubilair in de zithoeken aansluitend op de evacuatiegangen.

Documenten