Brandveiligheid in zorggebouwen vraagt een aangepaste benadering als we een veilige omgeving willen creëren voor zorgverleners en kwetsbare eindgebruikers. De aangepaste benadering vertaalt zich in  specifieke maatregelen en aandachtspunten. Het daadwerkelijk centraal verzamelen van informatie en kennis over brandveiligheid in zorginfrastructuur wordt onder dit kennisthema brandveiligheid opgenomen.

Regelgeving

Algemene, federale normen en specifieke Vlaamse regelgeving, afwijking brandveiligheidsnormen, ...

Preventie

Verbeterd brandgedrag​

Afwijkingsaanvragen

Procedure afwijkingsaanvragen, opdracht en samenstelling Technische Commissie Brandveiligheid.

Onderzoek brandveiligheid WVG​

Alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten en nieuwe brandveiligheidstechnologieën.​

Veelgestelde vragen

Nieuws

De Vlaamse Regering heeft op 12/02/2021 een besluit principieel goedgekeurd dat opnieuw aanpassingen van de administratieve procedures en termijnen voor de voorzieningen en -diensten binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voorziet, naar aanleiding van de vastgestelde knelpunten als gevolg van de CORONA-pandemie.