Wat?

Een waarborg van PMV/z verlaagt het risico voor de financiële instelling en verhoogt de kredietwaardigheid.

Modaliteiten:

 • Wie?
  • Voorwaarde van economische activiteit, dit wil zeggen dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden. Als aan deze voorwaarde voldaan is, kunnen dus ook VZW’s van deze regeling gebruik maken.
 • Welke kredieten:
  • bepaald volgens interne procedures van banken en leasingmaatschappijen;
  • de courante kredietvormen komen in aanmerking: werkkapitaalfinanciering, investeringskredieten, langetermijnkredieten, leasing, bankgaranties, enz.);
  • enkel nieuwe kredieten kunnen onder de waarborg worden gebracht (eventueel kan onder bepaalde voorwaarden een bestaande waarborg worden verlengd).
 • Bedrag:
  • tot een maximaal waarborgbedrag van 1.500.000 euro.
 • Looptijd:
  • <= 750.000 euro: max. 10 jaar
  • > 750.000 – <=1.500.000 euro: max. 5 jaar
 • Dekking:
  • maximaal 75% van het krediet
 • Kostprijs:
  • Waarborgpremie: initieel

Contact:

E-mail: Waarborgbeheer@pmv.eu
Tel.: 02 229 52 77
Website: PMV-waarborgen tot 1,5 miljoen euro 

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm:

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven x
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra x
Ziekenhuizen x