Wat?

Een PMV-waarborg van Gigarant nv verlaagt het risico voor de financiële instelling en verhoogt de kredietwaardigheid.

Modaliteiten:

 • Wie?
  • Voorwaarde van economische activiteit.
 • Welke kredieten:
  • courante kredietvormen in euro komen in aanmerking (werkkapitaalfinanciering, investeringskredieten, langetermijnkredieten, leasing, factoring, bankgaranties, overnamekredieten, enz.).
  • Gigarant kan zowel bestaande als nieuwe kredieten waarborgen
 • Bedrag:
  • > 1,5 miljoen euro
 • Looptijd:
  • maximaal 8 jaar. Eventueel kan worden bekeken of langere looptijden mogelijk zijn, dit dient dan wel afgestemd te worden met PMV
 • Dekking:
  • maximaal 80% van het krediet
 • Kostprijs:
  • Waarborgpremie is marktconform in functie van de rating en de zekerheidsstructuur

Contact:

E-mail: hvs@pmv.eu
Tel.: 02 229 52 30
Website: PMV-waarborgen hoger dat 1,5 miljoen euro

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven x
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra x
Ziekenhuizen x