Brandveiligheid

PUBLICATIES

LINKS

Duurzaam bouwen

PUBLICATIES

2021

2020

2019

2018

2017

2010

2008


LINKS

Financiering en opdrachtgeverschap

LINKS

Financiële gezondheid:

Commissie boekhoudkundige normen (CBN):

  • officieel orgaan dat advies verleent over de inboeking van bepaalde (specifieke) verrichtingen: www.cnc-cbn.be/nl

Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI):

  • adviesorgaan voor bedrijfsrevisoren, waarbij ook uitspraak gedaan wordt over boekingswijzen: www.icci.be/nl

Kruispuntbank Ondernemingen (KBO):

Nationale Bank van België (NBB): 

Financieringsvormen:

Europese Investeringsbank (EIB) biedt voornamelijk voor ziekenhuizen en woonzorgcentra in bepaalde gevallen financiering aan:

Hefboom:

  • voor leningen met sociale doeleinden kan u ook terecht bij coöperatieven: http://hefboom.be

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt verschillende waarborg- en financieringssystemen:

Waarborgen:

Leningen:

Trividend:

voor specifieke financiering voor de sociale economie: www.trividend.be

Gezonde zorginfrastructuur

Multifunctioneel bouwen

Toegankelijkheid