Wat?

Achtergestelde lening voor starters (max. 4 jaar actief), al dan niet gecombineerd met andere financieringsbronnen.

Modaliteiten

 • Wie?
  • startende natuurlijke personen of rechtspersonen (KMO), vzw’s komen in aanmerking indien minimaal 50% van de inkomsten uit ‘normale’, marktgerelateerde, economische activiteiten komen
 • Welke investeringen:
  • beroepsmatige materiële, immateriële en financiële investeringen, met inbegrip van het bedrijfskapitaal
 • Bedrag:
  • max. 100.000 euro, beperkt tot bijkomende voorwaarden in functie van eigen inbreng (leningbedrag = max. 4x eigen inbreng)
 • Looptijd:
  • 3 tot 10 jaar
 • Aflossingsmodaliteiten:
  • eventueel periode van vrijstelling van kapitaalaflossing voor 1 of 2 jaar
 • Kostprijs:
  • Vaste intrestvoet voor de volledige looptijd
   De intrestvoet is gelijk aan de IRS-rentevoet voor de betrokken looptijd, verhoogd met 0,53%, met een minimum van 3%
 • Cumulatie:
  • cumulatie met KMO-cofinanciering kan, maar het bedrag van beide leningen samen is maximaal 350.000 euro. Op hetzelfde ogenblik kan echter maar de startlening+ samen met de KMO-cofinanciering aangevraagd worden door een natuurlijk persoon, die een geldig attest Startlening+ kan voorleggen.

Contact:

E-mail: fo.pfv@pmv.eu
Tel.: 02 229 53 10
Website: PMV-startlening

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven x
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra  
Ziekenhuizen