Welzijnsgroen kan verschillende vormen aannemen en verschillende doelen hebben. Van een louter passieve beleving (het hebben van zicht op groen vanuit een bepaalde ruimte) tot een zeer actieve en uitnodigende beleving (beweging in de natuur, werken in de tuin, etc.). Het kan mensen ondersteunen in een bepaald therapeutisch proces, bijvoorbeeld revalidatie, meditatie, ….

Onderstaande voorbeelden bieden hiervoor inspiratie:

Algemeen ziekenhuis (AZ) Sint-Lucas Brugge: wachten in de natuur

Een wachtkamer in het bos met houten zitbanken

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas in Brugge is de eerste zorgvoorziening die in samenwerking met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een ‘wachtkamer in de natuur’ creëerde. Het ziekenhuis grenst aan de Steenbrugse bosjes en Assebroekse meersen. Daarin zijn drie bewegwijzerde wandellussen met tijdsindicatie gemaakt, waaronder één volledig rolstoeltoegankelijk. Een wachtkamer in de natuur werd ook letterlijk gecreëerd door stilteplekjes en zitbanken te voorzien.  

Meer info vindt u op onderstaande links:

Covida Hasselt: een snoezelbos om te ontprikkelen

Een overdekte picknickbank en een kleine klimtoren in houtEen bijenhotel

Het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt mee aan de inrichting van een snoezelbos voor Covida in Hasselt, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. In de gebouwen zijn al enkele ruimten waar men terecht kan voor ontprikkeling, maar er was ook de nood om dit ook buiten aan te bieden. Op een relatief klein terrein (0,5 ha) is een bosomgeving gecreëerd die aangepast is aan de noden van de bewoners: een rolstoeltoegankelijk pad, een picknickbank met schommel, een kleine klimtoren, een boomgaard, bosomvorming door uitheemse soorten te vervangen, …

Meer info vindt u op onderstaande links:

Psychiatrisch Centrum Bethaniën: therapie in de tuin

Een grote groententuin

Bloemenweide met paarse, roze en witte bloemenDe natuur heeft de afgelopen jaren veel meer plaats gekregen op de zorgsite in Zoersel: waar oude gebouwen zijn afgebroken, kwam groen in de plaats. Rond de te behouden gebouwen voorziet het masterplan een ‘groene gordel’ verbonden met de dorpskern. Er wordt steeds meer gekozen voor eenvoudig te onderhouden groen: de klassieke grasperken en hagen maken plaats voor één- en meerjarige bloemenweides. Vanuit het Natuuratelier is er een therapieaanbod op maat van de bewoners met natuur en dieren. Wilgenhut, groenweides, stille ruimte met therapiekuil in het bos, nieuwe wandelroutes, takkenwallen … kleine en grote ingrepen zorgen voor steeds meer integratie van zorg en natuur.

Meer info vindt u op onderstaande links:

Parkbos Gent: revalideren in het bos

Het Parkbos is een 1.200 ha groot park met hoge natuurwaarde.Mensen en een persoon in een rolstoel aan het wandelen in het bos

Hoe kan je de natuur toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking of verminderde mobiliteit zonder het natuureffect teniet te doen? Kan je spelelementen voor deze doelgroepen integreren in de natuur? Of zelfs een oefen- en revalidatieprogramma?

Dit zijn enkele van de vragen waarmee het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen met de studenten van de Artevelde Hogeschool momenteel aan de slag zijn in het project ‘Parkbos Gent’.

Meer info vindt u op onderstaande links:

LIA vzw: ecologische tuin open naar de buurt

Kinderen zitten bij een grote hoop van hooiKinderen die aan het spelen zijn aan de raden van een vijvertje

LIA vzw, een voorziening uit de bijzondere jeugdzorg, richt samen met Regionaal Landschappen Schelde en Durme een ecologische tuin in. Hooiland ipv gras, speeltuigen,  poeltje, samentuinen, trage weg doorheen de tuin, bijenhotel, … maken van dit binnengebied een steeds meer geïntegreerde ecologische tuin.

Meer info vindt u op onderstaande links:

Foto's: Regionaal Landschap Schelde-Durme, Ann Sels

Andere voorbeelden

Onderstaande links bieden nog andere voorbeelden: