Het behoud van de natuur en de versterking van de biodiversiteit spelen een essentiële rol in de klimaatverandering en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. De onverharde bodem houdt water vast, planten en doordacht geplaatste bomen zorgen tijdens de almaar warmere zomers op een natuurlijke manier voor verkoeling. 

Naast dit effect van natuur op het klimaat heeft natuur ook een positief effect op je fysieke en mentale gezondheid. Natuur ervaren verlaagt stress, brengt rust, nodigt uit tot beweging, bevordert creativiteit en concentratie, ... Het draagt ook bij tot ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Regelmatig in contact komen met de natuur is belangrijk voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen.

Dit positief effect van de natuur blijkt meer en meer uit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk. Daarom slaan het agentschap Natuur en Bos en het VIPA de handen in elkaar om op het terrein meer kwalitatieve natuur te realiseren die de fysieke en mentale gezondheid ondersteunt.  We spreken hier van 'welzijnsgroen'. 

impact van natuur op welzijn

Welke impact heeft de natuur op ons welzijn en op onze fysieke en mentale gezondheid?

Samenwerking WVG - Natuur en Bos

Op welke vlakken werken het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het agentschap Natuur en Bos samen?

Expertise in Vlaanderen

Welke aanspreekpunten en expertisecentra zijn er in Vlaanderen?

Publicaties en links

Bent u op zoek naar publicaties, onderzoek, artikels over welzijnsgroen?

Inspirerende voorbeelden

Wilt u een project welzijnsgroen realiseren? Enkele inspirerende voorbeelden ...