De bevolkingstoename en de vergroening, verkleuring en verzilvering zorgen ervoor dat wat vandaag aan infrastructuur nodig is voor bepaalde doelgroepen, binnen 10 jaar mogelijk overbodig is.  Dit vraagt om flexibiliteit in het bouwen en het gebruik van gebouwen. Het kennisthema Multifunctionele infrastructuur onderzoekt en verzamelt kennis over het aanpasbaar, multi-inzetbaar en combineerbaar bouwen en inzetten van zorginfrastructuur.

ZORG

Hoe breng je verschillende zorgvoorzieningen in één gebouw?  Hoe bouw je een woonzorgcentrum later gemakkelijk om tot een gehandicaptenvoorziening?

ZORG-ONDERWIJS

Een kinderdagverblijf onderbrengen in een school?  De schoolsporthal ‘s avonds laten gebruiken door de buurt? 

Nieuws