Welzijns- of gezondheidsvoorzieningen die een aanvraag voor het verkrijgen van investeringssubsidies hebben ingediend in de VIPA-procedure, kunnen ook in aanmerking komen voor een investeringswaarborg.

De klassieke waarborgverlening geldt voor de volgende sectoren:

De alternatieve faciliteringswaarborg geldt voor de volgende sectoren:

De alternatieve waarborgverlening zonder VIPA-infrastructuursubsidies geldt voor:

Wat als u al een subsidiebelofte of een principieel akkoord heeft?

Als voorziening valt u mogelijk onder volgende situaties:

  • u heeft een subsidiebelofte voor een klassieke subsidie en heeft nog geen principieel akkoord voor de waarborg: u kan dan eventueel de klassieke waarborg aanvragen. Dit is het courante geval voor het merendeel van de waarborgaanvragen;
  • u beschikt nog over een principieel akkoord voor de subsidies onder de alternatieve financiering van 2006, maar nog geen principieel akkoord voor de waarborg. U kan dan gebruik maken van de alternatieve faciliteringswaarborg;
  • u beschikt reeds over een principieel akkoord voor de waarborg, dan kan u verder leningcontracten laten waarborgen onder het systeem dat van toepassing. Eventueel valt u dan nog onder de alternatieve waarborg van 2006. Gezien dit echter hoogst uitzonderlijk is, kan u voor detailvragen hierover best contact opnemen met het financieel team van VIPA: niky.boterbergh@wvg.vlaanderen.be.