Welzijns- of gezondheidsvoorzieningen die een aanvraag voor het verkrijgen van investeringssubsidies hebben ingediend in de VIPA-procedure kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een investeringswaarborg.

In de regel worden enkel nieuwe waarborgen verleend worden voor de sectoren onder de klassieke subsidiëring:

Voor de andere sectoren geldt de volgende regeling:

  • Voor de woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap die nog gesubsidieerd werden volgens de oude alternatieve subsidiëring van 2006: hiervoor kan nog een bijkomend principieel akkoord voor de waarborg worden bekomen indien de financiële gezondheid wel voldoende is maar niet ruim genoeg om een bancaire lening te bekomen
  • Voor de ziekenhuizen: hiervoor worden geen bijkomende leningen gewaarborgd, zelfs indien eerder een principieel akkoord voor de waarborg werd bekomen.

Voor verdere details neemt u best contact op met het financieel team van VIPA: niky.boterbergh@wvg.vlaanderen.be.