Vanaf 1 januari 2015 kunnen woonzorgcentra en centra voor kortverblijf enkel nog een aanvraag indienen voor infrastructuurforfiats. Lokale en regionale dienstencentra en dagverzorgingscentra kunnen nog wel een dossier voor klassieke subsidies indienen.

We maken hierna dan ook een onderscheid tussen:

Waarborg voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Alternatieve faciliteringswaarborg (aanvragen waarborg vanaf 1/01/'14)

Deze regeling is van toepassing indien u:

  • reeds een principieel akkoord voor de subsidies heeftbekomen en het principieel akkoord waarborg aanvraagt vanaf 1 januari 2014;
  • een herberekening wenst van het bedrag van het principieel akkoord waarborg (verkregen vóór 1 januari 2014) volgens alternatieve faciliteringswaarborg.

Gezien er voor een principieel akkoord voor de waarborg steeds een principieel akkoord voor de subsidie is vereist en deze laatste niet meer wordt verleend, is deze waarborgcategorie uitdovend.

Lees meer

Waarborg voor lokale en regionale dienstencentra

Voor deze aanvragers geldt de waarborgverlening in de klassieke financiering.

Lees meer