Klassieke waarborg

Indien u een klassieke subsidiebelofte heeft, komt u in aanmerking voor de klassieke waarborg.

Lees meer

Voor voorzieningen die onder toepassing van het infrastructuurforfait vallen, is geen waarborg mogelijk.