Het VIPA wil initiatiefnemers ondersteunen en begeleiden om vanuit een langetermijnvisie duurzame zorg- en welzijnsinfrastructuur te realiseren. ​Een kwalitatief voortraject is hierbij de eerste stap. Daarom voorziet VIPA vanaf de start van het project de mogelijkheid tot een bouwtechnisch advies en ondersteuning bij uw bouwproject.

Tijdens het voortraject zetten we in op:

 • Bespreking van het masterplan
 • Planbesprekingen van schets- en voorontwerp
 • Bouwtechnische aspecten
 • Integratie duurzaamheidscriteria in ontwerptraject
 • Toelichting en bijsturing van de plannen
 • Wederzijdse kennisopbouw
 • Duidelijkheid over mogelijke afwijkingsaanvragen vóór de definitieve indiening van het dossier

We plannen een aantal overlegmomenten op projectniveau in. Afhankelijk van het project kunnen we één van deze overlegmomenten ter plaatse organiseren, al dan niet samen met de functioneel adviseur.

 • Vooroverleg 1: Masterplan en Projectdefinitie (optioneel)
  • Bespreking van het overkoepelende masterplan en de project(en)
  • Het project is in opstartfase: mogelijkheden en conceptuele beslissingen
  • Integreren van duurzaamheidsprincipes (o.a. projectdefinitie, aanstelling ontwerpteam) en conceptuele keuzes duurzaam bouwen
  • Projectdefinitie en -organisatie scherp stellen

Fiche vooroverleg 1

 • Vooroverleg 2: Planbespreking: Masterplan en schetsontwerp (verplicht)
  • Bespreking van het overkoepelende masterplan en de project(en)
  • Ontwerpschetsen beschikbaar
  • Bespreking aanpak duurzaam bouwen
  • Eerste conceptuele keuzes duurzaam bouwen zijn gemaakt
  • Eventuele afwijkingen bespreken
  • Functioneel agentschap betrekken

Fiche vooroverleg 2

 • Vooroverleg 3: Planbespreking: definitief voorontwerp (verplicht)
  • Definitief voorontwerp, goedgekeurd door de Raad van Bestuur
  • Duurzaamheidscriteria uitwerking gedocumenteerd
  • Programma van Eisen ingevuld
  • Eventuele afwijkingen bespreken
  • Functioneel agentschap betrekken

Fiche vooroverleg 3

Als er nog openstaande elementen zijn, kunnen we een bijkomende terugkoppeling voorzien.   

 • Indiening dossier
  • Aanvraag VIPA-dossier kan parallel lopen aan de aanvraag omgevingsvergunning.  De omgevingsvergunning moet niet in de VIPA-aanvraag zitten als u deze indient.  Ze is wel noodzakelijk om het dossier goed te kunnen keuren (kan dus tijdens de VIPA-aanvraagprocedure ingediend worden).