Al sinds 2004 heeft VIPA de VIPA-criteria duurzaamheid, concrete subsidievoorwaarden voor de realisatie van duurzame zorggebouwen. Deze criteria geven een invulling aan de minimumeisen en de voorwaarden inzake comfort en gebruik van energie, water en materialen die gelden voor projecten die VIPA-investeringssubsidies willen.

Het VIPA stapt geleidelijk aan over naar GRO als nieuwe leidraad voor het duurzaam bouwen. GRO* is ontwikkeld door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid als ondersteunend instrument voor de bouwheer om de duurzaamheidsambities te formuleren en meetbaar te maken. Op die manier is er een éénduidig instrument vanuit de Vlaamse overheid.  

De overstap naar GRO zal voor VIPA-projecten in 2 stappen gebeuren:

  1. 2021: de actualisatie van het huidige MB VIPA-criteria duurzaamheid met de integratie van een selectie van criteria uit GRO in de regelgeving
  2. 2022: aanvulling GRO met een addendum ZORG, zodat het ook toepasbaar wordt voor de zorg- en welzijnsgebouwen.  Hiervoor is een onderzoeksopdracht uitgeschreven.

* GRO Harlem Brundtland, Noors oud-premier en oud-voorzitster van de Commissie Brundtland die de fundamenten van duurzame ontwikkeling wereldwijd heeft gelegd. 

Ministerieel besluit Duurzaamheid 2010

VIPA-criteria duurzaamheid t.e.m. 30/06/2021

Ministerieel besluit Duurzaamheid 2021

VIPA-criteria duurzaamheid vanaf 1/07/2021

Onderzoek GRO - addendum ZORG

Onderzoek naar GRO aangepast aan de welzijns- en zorgsector

Kwalitatief voortraject

VIPA sensibiliseert en ondersteunt bouwheren m.b.t. duurzaam bouwen