Het VIPA wil voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee:

  • de integrale duurzaamheid van een zorggebouw meetbaar wordt
  • duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces gestimuleerd kunnen worden.

Om zo'n instrument voor de gebouwen uit de zorgsector te ontwikkelen, vertrekt het VIPA van GRO*, een instrument in 2017 ontwikkeld door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid in het kader van de 'nearly zero energy buildings'-doelstelling van de Europese Commissie.

Het VIPA schakelt in verschillende stappen over naar GRO:  
1. In 2021 actualiseerden we het MB VIPA-criteria duurzaamheid uit 2010 met de integratie van een selectie criteria uit GRO in de regelgeving. Dit is het kader dat momenteel van toepassing is op VIPA projecten.
2. Ontwikkelen van het GRO ZORG addendum: een aanvulling op GRO met specifieke criteria voor zorg- en welzijnsgebouwen.  Hiervoor is een onderzoeksopdracht uitgevoerd door de KU Leuven, Department architectuur i.s.m. VK Archictects&Engineers en Archipelago.
3. Met de komende lancering van GRO intergewestelijk (verwacht in 2024) passen we het GRO Zorg addendum en de VIPA regelgeving opnieuw aan.

* GRO Harlem Brundtland, Noors oud-premier en oud-voorzitster van de Commissie Brundtland die de fundamenten van duurzame ontwikkeling wereldwijd heeft gelegd.