Zorginspectie voert een thematische sectoroverschrijdende inspectieronde uit waarbij de aandacht niet alleen gaat naar de uitvoeringspraktijk van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar ook naar het preventieve beleid en het verbeterbeleid die op dat vlak gevoerd worden. Van december 2016 tot en met maart 2017 richtte Zorginspectie zich daarvoor op de doelgroep van minderjarigen in psychiatrische afdelingen van algemene en psychiatrische ziekenhuizen. In een tweede fase (vanaf mei 2017) komen de voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg aan bod.

Hieronder kan u de inspectieverslagen terugvinden over de thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen in kinderpsychiatrische afdelingen van algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Het is belangrijk om bij het lezen van de inspectieverslagen eerst de algemene duiding door te nemen. Bij het afronden van deze inspecties maakte Zorginspectie een beleidsrapport op, waarin de belangrijkste inspectievaststellingen werden gegroepeerd en besproken. U kan ook een samenvatting van het rapport raadplegen.  

Volgende ziekenhuizen werden bezocht:

Andere inspectieverslagen over algemene ziekenhuizen (vanaf 2015) zijn te vinden op andere webpagina's.

Inspectieverslagen over algemene ziekenhuizen van vóór 2015 en andere inspectieverslagen over psychiatrische ziekenhuizen kan u opvragen via een online invulformulier.