Hieronder vindt u een overzicht van de basisregelgeving van het VIPA. 

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
  • MB = ministerieel besluit
  • WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
ALGEMEEN
Decreet oprichting VIPA

Gecoördineerde tekst

Info
Decreet VIPA-bevoegdheden Gecoördineerde tekst Info
BVR Werking VIPA - concrete invulling decreet VIPA-bevoegdheden Gecoördineerde tekst Info
BVR bestemmingsregels en opnieuw in aanmerking komen voor VIPA-subsidies Gecoördineerde tekst (volgt) Info (volgt)
KLASSIEKE BETOELAGING
BVR Procedureregels - procedure klassieke betoelaging en waarborg voor sectoren algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, gezinnen met kinderen, personen met een handicap, preventieve en ambulante gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) en woonzorg Gecoördineerde tekst Info
COMMISSIES
MB Samenstelling coördinatiecommissie - adviescommissie betoelagingsdossiers alle sectoren Gecoördineerde tekst Info
MB Samenstelling waarborgcommissie ouderenvoorzieningen zonder VIPA-subsidies Gecoördineerde tekst Info
MB Commissie multifunctionele infrastructuur - commissie afwijkingsaanvragen multifunctionele infrastructuur alle sectoren Gecoördineerde tekst Info
BVR Oprichting technische commissie brandveiligheid WVG-voorzieningen - commissie afwijkingsaanvragen brandveiligheid WVG-voorzieningen Gecoördineerde tekst Info
MB Samenstelling technische commissie brandveiligheid WVG-voorzieningen - benoeming leden Gecoördineerde tekst Info
UITDOVENDE BETOELAGING EN WAARBORG
BVR Alternatieve financiering - procedure alternatieve financiering – geldig voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen - aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR Alternatieve faciliteringswaarborg - procedure alternatieve faciliteringswaarborg – geldig vanaf oktober 2013 voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen – aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR Alternatieve waarborg - procedure  alternatieve waarborg gold tot oktober 2013 voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen - aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR Alternatieve waarborg zonder subsidies - procedure alternatieve investeringswaarborg voor ouderenvoorzieningen die geen VIPA-investeringssubsidies aanvragen - aflopend Gecoördineerde tekst Info
MB Coëfficiënt - bepaalt jaarlijks coëfficiënt voor berekening gebruikstoelage alternatieve financiering – aflopend

2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013
2014
2015