Hier vindt u een overzicht van alle VIPA-regelgeving met daarbij links naar de gecoördineerde teksten.  Dit zijn de volledige teksten, aangepast aan de meest actuele wijzigingen van de regelgeving (vanaf datum publicatie Belgisch Staatsblad).

Als u klikt op de link 'info', vindt u een overzicht van de historiek van deze regelgeving (o.a. de concrete wijzigingsbesluiten of -decreten) en van relevante aanverwante regelgeving.

Hieronder vindt u alle regelgeving n.a.v. de CORONA-pandemie:

BVR 8/05/2020 - aanpassing procedures en termijnen brandveiligheid Gecoördineerde tekst Info
BVR 29/05/2020 - CORONA-compensatie residentiële WVG-voorzieningen Gecoördineerde tekst Info