Hieronder vindt u een overzicht van alle VIPA-regelgeving met daarbij links naar de gecoördineerde teksten.  Dit zijn de volledige teksten, aangepast aan de meest actuele wijzigingen van de regelgeving (vanaf datum publicatie Belgisch Staatsblad). 

Als u klikt op de link 'info', vindt u een overzicht van de historiek van deze regelgeving (o.a. de concrete wijzigingsbesluiten of -decreten) en van relevante aanverwante regelgeving. 

Legende
BVR = besluit Vlaamse Regering
MB = ministerieel besluit
WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Basisregelgeving

Decreet oprichting VIPA Gecoördineerde tekst Info
Decreet VIPA-bevoegdheden Gecoördineerde tekst Info
Decreet WVG - oprichting technische commissie brandveiligheid Gecoördineerde tekst Info
BVR procedureregels Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve financiering Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve faciliteringswaarborg Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve waarborg Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve waarborg zonder subsidies Gecoördineerde tekst Info
BVR procedure subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
BVR subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
BVR subsidiëring uitrusting medisch-technische diensten ziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
Gecoördineerde wet ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen Gecoördineerde tekst  
BVR oprichting technische commissie brandveiligheid Gecoördineerde tekst Info
BVR werking VIPA Gecoördineerde tekst Info
MB samenstelling coördinatiecommissie Gecoördineerde tekst Info
MB samenstelling technische commissie brandveiligheid Gecoördineerde tekst  
MB samenstelling waarborgcommissie Gecoördineerde tekst Info
MB coëfficiënt

 

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 


Sectorbesluiten

BVR algemeen welzijnswerk Gecoördineerde tekst Info  
BVR bijzondere jeugdbijstand Gecoördineerde tekst Info  
BVR gezinnen met kinderen Gecoördineerde tekst Info Samenvatting
BVR ouderen en thuiszorg Gecoördineerde tekst Info  
BVR personen met een handicap Gecoördineerde tekst Info  
BVR preventieve en ambulante gezondheidszorg Gecoördineerde tekst Info  
BVR verzorgingsvoorzieningen Gecoördineerde tekst Info  

Thema's

MB duurzaamheid Gecoördineerde tekst
(inclusief bijlagen per sector)
Info
BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf Tekst
Bijlage 1 (normen)
Bijlage 2 (attest A)
Bijlage 3 (attest B) 
Bijlage 4 (attest C)
 
Decreet integratie kunstwerken Gecoördineerde tekst Info