Hieronder kan je veelgestelde vragen vinden over de mandatering van de casemanager Zorg binnen de activeringstrajecten. Kan je geen antwoord vinden op jouw vraag, neem dan contact op met zorgenwerk.dwvg@vlaanderen.be. Voor vragen over de activeringstrajecten kan je terecht bij VDAB of de FAQ activeringstrajecten.

Het activeringstraject

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) beslist enkel over de mandatering van de casemanager Zorg. VDAB beslist over de opstart van een activeringstraject en onder andere de toewijzing van een casemanager Zorg aan een persoon in een activeringstraject en dat op basis van de cascade die uitgeschreven is in artikel 14 van het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten.

Ja, binnen een activeringstraject kan je verschillende rollen combineren. Je kan de rol van casemanager Zorg combineren met de rol van penhouder van een netwerk van dienstverleners en de rol van dienstverlener. De enige rollen die niet gecombineerd kunnen worden zijn die van casemanager Werk en Zorg.

Aanvragen van het mandaat

Een organisatie kan continu het mandaat als casemanager Zorg aanvragen door het indienen van een elektronisch formulier dat op de website ter beschikking wordt gesteld.

De beoordeling van een mandaataanvraag voor CM Zorg gebeurt in twee fasen: 30 dagen voor onderzoek ontvankelijkheid en 45 dagen voor onderzoek gegrondheid. De maximale termijn tot mandatering is dus 75 dagen.

Nee, je kan te allen tijde een mandaataanvraag indienen voor het casemanagement Zorg (CM Zorg).

Nee, alle organisaties die vermeld zijn in artikel 10 van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten kunnen gemandateerd worden als casemanager Zorg.

Mandaatvoorwaarden

De gemandateerde casemanagers Zorg worden door VDAB uitgenodigd voor een verplichte bijkomende opleiding om het specifieke VDAB ICF-instrument te leren kennen. Via deze webpagina van VDAB kunt u meer lezen over wanneer deze opleidingen gepland staan.

ICF of de "Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren" is een begrippenkader aan de hand waarvan we het menselijk functioneren – en de eventuele problemen in het functioneren van mensen - kunnen beschrijven. Ook omgevingsfactoren worden daarbij meegenomen.

De organisatie is verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van het casemanagement Zorg. Indien een voorziening één medewerker voorziet om het casemanagement Zorg op te nemen en deze medewerker valt enkele weken uit door ziekte, dan moet het casemanagement Zorg snel kunnen opgenomen worden door een andere medewerker zodat het activeringstraject van de persoon niet in het gedrang komt.

De medewerker of medewerkers van de organisatie die het casemanagement Zorg zullen opnemen, moeten beschikken over kennis van ICF. Zij zullen de visie achter ICF moeten kennen en behandeldoelen voor de persoon moeten kunnen opstellen op basis van ICF.

De gemandateerde casemanagers Zorg worden door VDAB uitgenodigd voor een verplichte bijkomende opleiding om het specifieke VDAB ICF-instrument te leren kennen. Via deze webpagina van VDAB kunt u meer lezen over wanneer deze opleidingen gepland staan.

Toekenning van het mandaat

Het is de organisatie die gemandateerd wordt als casemanager Zorg. Als organisatie moet je wel je professionele deskundigheid aantonen door één of meer medewerkers in dienst te hebben die beantwoorden aan de diplomavereiste (of ervaringsvereiste), beschikken over gecertificeerde kennis ICF en beschikken over kennis van het aanbod van welzijns- en zorgvoorzieningen (kennis van de sociale kaart).