Hieronder vindt u de inspectieverslagen over de inspectieronde in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Van elk van de 20 CGG werd één vestigingsplaats bezocht tussen begin oktober 2017 en eind februari 2018.

Deze inspectieronde ging over de werking voor de doelgroep volwassenen (18 tot 60 jaar); de werking voor jongeren en deze voor ouderen valt dus buiten de scope. De werking werd telkens be­oor­deeld bij een team dat de volwassen doelgroep bedient, waarbij we de teams met een exclusieve gespeci­aliseerde wer­king voor zeer specifieke doelgroepen buiten beschouwing lieten.

Tijdens deze inspectieronde werd gefocust op vier thema’s:

  • behandelplan
  • multidisciplinaire werking
  • uitkom­sten­moni­toring en cliëntenfeedback
  • detectie en behandeling van suïcidaal gedrag.

Voor de eerste drie thema’s baseerde Zorginspectie zich op het "Referentiekader Centra voor Geestelijke Gezondheids­zorg"; de elementen uit het thema detectie en behan­deling van suïcidaal gedrag zijn gebaseerd op de “Multi­disci­pli­naire richtlijn (MDR) voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag”. Binnen elk thema werden ook een aantal elementen bekeken die niet expliciet aan bod komen in het referen­tie­­­kader of in de MDR, maar die mogelijk een belang hebben voor de kwaliteit van de zorg.

Onderstaande tabel toont welke vestigingsplaatsen werden bezocht. In de laatste kolom vindt u telkens de website van elk CGG, waarop de voorziening verdere informatie kan aanbieden. Het is belangrijk bij het lezen van de inspectieverslagen eerst de algemene duiding door te nemen.

Na afloop van deze inspecties maakte Zorginspectie een beleidsrapport op, waarin de belangrijkste inspectievaststellingen werden gegroepeerd en besproken.

Oudere inspectieverslagen kan u opvragen via een online invulformulier.

Hoofdzetel CGG + verslag Bezochte deelwerking Website
Aalst CGG Zuid-Oost-Vlaanderen Vestiging Oudenaarde

Sint-Jozefsplein 2a

9700 Oudenaarde
https://www.zov.be
Antwerpen CGG VAGGA Vestiging Zoersel

Handelslei 173

2980 Zoersel
https://www.vagga.be
Asse CGG Ahasverus Deelwerking Vilvoorde

Hendrik Consciencestraat 16

1800 Vilvoorde
https://www.ahasverus.be
Berchem CGG Andante Team Volwassenen Berchem

Belpairestraat 17

2600 Berchem
https://andante.be
Blankenberge CGG Prisma Locatie volwassenen en ouderen

Cirkelstraat 4

8400 Oostende
http://www.cggprisma.be
Brugge CGG Noord-West-Vlaanderen Vestiging Brugge (Langestraat)

Langestraat 113

8500 Brugge
http://www.cgg.be
Brussel CGG Brussel Deelwerking Zuid

Van Volxemlaan 169

1190 Vorst
http://www.cgg-brussel.be
Dendermonde CGG De Drie Stromen Vestiging Wetteren

Koningin Astridlaan 12

9230 Wetteren
http://www.dedriestromen.be
Gent RCGG Deinze-Eeklo-Gent RCGG Gent

Spellewerkstraat 21

9030 Gent (Mariakerke)
http://www.rcgg.be
Gent CGG Eclips (Groot-Gent) Volwassenenzorg

Elyzeese Velden 74

9000 Gent
https://cggeclips.be
Hasselt CGG LITP CGG LITP Sint-Truiden

Toekomststraat 17

3800 Sint-Truiden
http://www.litp.be
Hasselt Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg VGGZ Tongeren

Henisstraat 17

3700 Tongeren
https://www.vggz.be
Kortrijk CGG Mandel en Leie Vestiging Kortrijk

Beverlaai 3B

8500 Kortrijk
https://www.cggml.be
Leuven CGG PassAnt Vestiging Halle

Beertsestraat 21

1500 Halle
http://cgg.passant.be
Leuven CGG Vlaams-Brabant Oost Vestiging Aarschot

Betekomsesteenweg 47/1

3200 Aarschot
https://www.cgg-vbo.be
Lommel Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Vestigingsplaats Sint-Truiden

Melveren Centrum 109

3800 Sint-Truiden
https://www.dagg-cgg.be
Mechelen CGG De Pont Vestiging Mechelen

Lange Ridderstraat 20

2800  Mechelen
http://www.cggdepont.be
Roeselare CGG Largo Vestiging Ieper

Dikmuidestraat 68

8900 Ieper
https://www.cgglargo.be
Sint-Niklaas CGG Waas en Dender Vestiging Lokeren

Uebergdreef 12

9160 Lokeren
https://www.cggwaasendender.be
Turnhout CGG Kempen Vestiging Geel

Technische Schoolstraat 66

2440 Geel
https://www.cggkempen.be