De infrastructuur heeft een belangrijke impact op de werking van de kinderopvang. Met het gebouw en inrichting kan u een kindvriendelijke, veilige en gezonde plek creëren waar kinderen en begeleiders zich goed voelen. Bij het VIPA kan u terecht voor info en advies over de infrastructuur van de kinderopvanglocaties.

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten relevant voor de kinderopvang staan hieronder opgesomd.

Basisvereisten infrastructuur zonder verbouwing

Er zijn een aantal specifieke infrastructurele basisvereisten voor een kinderopvanglocatie, zoals vergunningsvoorwaarden Kind en Gezin, voedselveiligheid, brandveiligheid, regelgeving rond welzijn op het werk,… Bekijk deze basisvereisten en informeer u voldoende bij de juiste instantie.

Let op: wanneer u gaat (ver)bouwen, is er bijkomend nog andere regelgeving van toepassing. Meer informatie daarover vindt u bij basisvereisten infrastructuur (ver)bouwen.

Afvinklijsten en rekenmodule kinderopvangplaatsen voor de kinderopvanglocatie zonder verbouwing

Handige tools zijn onze afvinklijsten en de rekenmodule kinderopvangplaatsen. Deze kunnen je helpen bij de keuze van een locatie, om na te gaan of jouw ruimtes geschikt zijn voor kinderopvang en hoeveel kinderen je kan opvangen in een bepaalde locatie. De belangrijkste basisvereisten die een impact hebben op je gebouw, indeling, ruimtes, technieken, brandveiligheid,… zijn hier in opgenomen.

Basisvereisten infrastructuur - (ver)bouwen

Bij een verbouwing of een nieuwbouw zijn er eventueel nog bijkomende aandachtspunten van toepassing:

  • Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. Voor een aanvraag zijn er verscheidene vereisten.
  • Toegankelijkheid van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
  • Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan de EPB-eisen voldoen.
  • Voor elke bouw of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u verplicht om een architect aan te stellen. De architect is op de hoogte van de algemene bouwtechnische normeringen.
  • Bij vervanging van glas zijn er normen voor de installatie van veiligheidsglas (Norm NBNS 23-002). Meer info vind je bij je glasleverancier of je architect.

Planadvies - (ver)bouwen

Zijn aanpassingen of (ver)bouwwerken noodzakelijk, dan kan u vrijblijvend en gratis een planadvies vragen bij VIPA. Het planadvies is een procesbegeleiding naar een functionele, kwaliteitsvolle en veilige kinderopvang, een ruimte-indeling specifiek voor uw situatie. Zo vermijdt u verkeerde keuzes. Het is een goede basis om vergund te geraken, maar het geeft geen garantie op een vergunning. Het planadvies is geen verslag infrastructuur. Dit wordt afgeleverd door Zorginspectie.