Bij een verbouwing of een nieuwbouw zijn er eventueel nog bijkomende aandachtspunten van toepassing:

  • Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. Voor een aanvraag zijn er verscheidene vereisten.
  • Toegankelijkheid¬†van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
  • Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan de EPB-eisen¬†voldoen.
  • Voor elke bouw of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u verplicht om een architect aan te stellen. De architect is op de hoogte van de algemene bouwtechnische normeringen.
  • Bij vervanging van glas zijn er normen voor de installatie van veiligheidsglas (Norm NBNS 23-002). Meer info vind je bij je glasleverancier of je architect.