Enkele aandachtspunten relevant voor de kinderopvang staan hieronder opgesomd.