Er zijn een aantal specifieke infrastructurele basisvereisten voor een kinderopvanglocatie, zoals vergunningsvoorwaarden Kind en Gezin, voedselveiligheid, brandveiligheid, regelgeving rond welzijn op het werk,… Bekijk deze basisvereisten en informeer u voldoende bij de juiste instantie.

Let op: wanneer u gaat (ver)bouwen, is er bijkomend nog andere regelgeving van toepassing. Meer informatie daarover vindt u bij basisvereisten infrastructuur (ver)bouwen.

  • Kind en Gezin (KG) – algemeen:
  • Functiewijziging (FW) – algemeen:
    • Informeer bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente of een functiewijziging nodig en mogelijk is (vb. van gezinswoning naar kinderopvang). Een functiewijziging kan een impact hebben voor de brandveiligheid en stedenbouwkundige vereisten.
  • Voedselveiligheid (FAVV) – groepsopvang: 
  • Brandveiligheid (BV) – groepsopvang:
    • Als organisator van groepsopvang moet de infrastructuur voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. U kan dit aantonen met een brandveiligheidsattest A of B dat u aanvraagt bij de gemeente. De brandveiligheidsvoorschriften zijn enkel van toepassing op het gedeelte van de kinderopvanglocatie (en evacuatiewegen) indien dit een brandwerend compartiment is, zoniet moet het volledige gebouw voldoen aan de voorschriften.
  • Arbeidswet (AW) voor organisatoren met werknemers - groepsopvang: