Op deze pagina kan u de inspectieverslagen terugvinden over het systeemtoezicht dat in 5 algemene ziekenhuizen plaatsvond (najaar 2016 – voorjaar 2017 - najaar 2018). Systeemtoezicht beoordeelt het kwaliteitssysteem achter de geleverde zorg. Zorginspectie voorziet systeemtoezicht in ziekenhuizen die niet kiezen voor accreditatie.

Het systeemtoezicht gaat na hoe het staat met de basisvoorwaarden voor, het verloop en/of het resultaat van zorg- en zorgondersteunende processen. Daarbij wordt gepeild of het ziekenhuis er voldoende in slaagt om de kwaliteit van die processen te garanderen. Er wordt ook onderzocht of het ziekenhuis in staat is om zo nodig verbeteracties uit te voeren. Zorginspectie focust op onderwerpen die een grote impact hebben op kwaliteit van zorg en op patiëntveiligheid.

De 5 ziekenhuizen die niet voor accreditatie kiezen, zijn:

Het is belangrijk bij het lezen van de inspectieverslagen eerst de algemene duiding door te nemen.

Meer informatie over het toezichtmodel voor de algemene ziekenhuizen en over systeemtoezicht kan u op aparte pagina’s vinden.

Oudere inspectieverslagen (van vóór 2015) kan u opvragen via een online invulformulier.