Hieronder kan u de inspectieverslagen opzoeken over het tweede zorgtraject (het zorgtraject van de internistische patiënt) dat werd doorlopen van 2015 tot begin 2016:

  • inspectieverslagen check 1 op alle campussen met internistisch zorgaanbod;
  • eventuele inspectieverslagen check 2 (met focus op ernstige knelpunten die tijdens check 1 werden vastgesteld).

Het is belangrijk bij het lezen van de inspectieverslagen eerst de algemene duiding door te nemen.

Meer informatie over het toezichtmodel voor de algemene ziekenhuizen, over nalevingstoezicht, het zorgtraject van de internistische patiënt (inclusief de uitleg over check 1 en check 2) kan u op aparte pagina’s vinden.

Oudere inspectieverslagen (van vóór 2015) kan u opvragen via een online invulformulier.