Zorginspectie bestaat uit 2 afdelingen binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

 • een afdeling Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang;
 • een afdeling Zorginspectie Welzijn, Gezondheid en Financieel.

In de beide afdelingen samen werken ongeveer 90 mensen, waaronder een 70-tal inspecteurs.

Ontstaan

Op 1 april 2006 werden verschillende inspectiediensten van de welzijns- en gezondheidssectoren samengesmolten tot één nieuw inspectieagentschap, het Intern Verzelfstandigd Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het ging om:

 • de inspectiedienst van Kind en Gezin,
 • de inspectiedienst van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie voor Personen met een Handicap,
 • de afdeling Inspectie en Toezicht van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn,
 • de inspectiedienst van de administratie Gezondheidszorg.

Het agentschap kreeg enkele jaren later een nieuwe naam: “Zorginspectie”.

De oprichting van één inspectieagentschap paste in de bestuurlijke reorganisatie van de Vlaamse overheid, bekend onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' of kortweg BBB. Doel van deze reorganisatie was te komen tot een meer transparante en slagvaardige administratie die beter aansluit bij de wensen van de moderne, mondige maatschappij. Het gevolg van BBB was een nieuwe overheidsstructuur, waarvan Welzijn, Volksgezondheid en Gezin één van de 13 beleidsdomeinen werd. Binnen ieder beleidsdomeinen zijn er dan verschillende agentschappen.

In uitvoering van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 2014 vond er een fusie plaats met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en vormt Zorginspectie vanaf 1 januari 2015 2 afdelingen binnen dit departement.

Wettelijke opdrachten van Zorginspectie

De kernopdrachten van Zorginspectie zijn:

 • toezicht houden op de naleving van gestelde eisen;
 • concrete beleidsadvisering op basis van de inspectievaststellingen;
 • een beeld schetsen van een hele sector op basis van inspectievaststellingen.

Hierdoor wil Zorginspectie een bijdrage leveren aan:

 • het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de voorzieningen;
 • het rechtmatig besteden van overheidsmiddelen;
 • een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

Zorginspectie is bevoegd voor het toezicht op deze domeinen:

 • voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd worden.
 • personen met een handicap die een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een persoonlijk budget (het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB)) of individuele hulpmiddelen (individuele materiële bijstand (IMB)).