Decreet rechtspositie minderjarigen - inspecties betreffende de kinderrechten

Tussen april 2009 en juli 2010 bezochten Zorginspectie en Onderwijsinspectie 368 voorzieningen uit de jeugdhulp. Het doel: nagaan hoe, na ruim vier jaar decreet integrale jeugdhulp en decreet rechtspositie van de minderjarige, de rechten van minderjarigen en hun ouders in de dagelijkse praktijk worden toegepast. De resultaten bundelden we in een overzichtsrapport. Per sector maakten we daarnaast cijferrapporten op.