Actueel

Op 21 oktober 2016 werd een kwaliteitsdag georganiseerd door Jongerenwelzijn. 

​Tijdens haar inspectieronde concentreerde Zorginspectie zich op het traject dat een internistische patiënt kan volgen in een ziekenhuis (spoedgevallendienst, intensieve zorgen, apotheek, …) en op de daaraan gekoppelde risico’s.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Vanaf 1 januari 2014 werden de erkende CAW immers samengevoegd tot 11 regionale Centra Algemeen Welzijnswerk met een basisaanbod van hulp- en dienstverlening in Vlaanderen, zoals bepaald in het Decreet van 8 mei 2009 en het uitvoeringsbesluit van 21 juni 2013. 

Contact

Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 Brussel 
T 02 553 34 34 
contact@zorginspectie.be