Procedure afwijkingsaanvragen

De meeste besluiten voor brandveiligheid voorzien ook een procedure voor afwijking. Dit betekent dat men een gemotiveerde aanvraag tot afwijking voor een bepaalde brandveiligheidsnormen kan indienen bij de technische commissie brandveiligheid (zie onder). Als algemeen principe voor een afwijking wordt de garantie van een minstens gelijkwaardig veiligheidsniveau via alternatieve maatregelen gehanteerd. De procedure voor de afwijking kan variëren naargelang het toepasselijke brandveiligheidsbesluit.

Meer info over:

Voor vragen kunt u ook steeds terecht bij: ir. Ann Beusen (ann.beusen@vlaanderen.be - 0478 364 086).

Technische Commissie Brandveiligheid

Opdracht
Deze technische commissie heeft:

  • een adviserende opdracht voor afwijkingsaanvragen van Vlaamse normen voor brandveiligheid en regelgevende initiatieven voor brandpreventie binnen het beleidsdomein WVG.
  • de opdracht om aanbevelingen te formuleren voor het beleid op het vlak van brandveiligheid binnen het beleidsdomein. 

Samenstelling
De commissie bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van het VIPA die de commissie voorzit
  • een preventie-adviseur
  • officieren van de brandweer als vertegenwoordigers voor de brandweerdiensten
  • persoon uit academische wereld met bijzondere kwalificatie brandveiligheid
  • vertegenwoordigers van de sectoren WVG
  • vertegenwoordiger van WVG-agentschappen als raadgevend lid

De opdracht en de samenstelling van de technische commisie brandveiligheid zijn respectievelijk vervat in: