Brandveiligheid is een bijzonder aandachtspunt voor de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidszorg: de gebruikers zijn immers vaak personen die onvoldoende zelfredzaam zijn in geval van nood.  VIPA heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar brandveiligheid in nieuwe zorgconcepten (2016) en naar de effecten van alternatieve brandveiligheidstechnologieën (lopend onderzoek).