Wijziging vanaf 2024: de gekende tool, de energiescan met focus 2030, wordt uit het aanbod gehaald en vervangen door de energieaudit. Deze heeft een focus op 2050 en zorgt voor een langere termijn aanpak en future-proof maatregelen.

Waarover gaat het ?

Het VIPA en het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) bundelen hun krachten om voorzieningen in de welzijns- en zorgsector energie-efficiënter en klimaatrobuuster te maken. Daarom breiden ze hun aanbod van de energieaudits uit met een aantal opties:

One-stop-shop
Basis: energieaudit Optie 1: Ventilatieaudit Optie 2: Zomercomfort Optie 3: EPC Niet-Residentieel Optie 4: VEKA-energieplan of -audit

Modaliteiten?

 • Gebouwen zonder energiescan of -audit, kunnen gratis een audit krijgen, samen met één of meerdere opties uit de one-stop-shop.
 • Gebouwen met al een energiescan of -audit, kunnen een update van hun energiescan aanvragen, samen met één of meerdere opties uit de one-stop-shop. De update van de energiescan of de overstap naar de energie-audit is op eigen kosten, maar men kan beroep doen op de gratis opties. Onder bepaalde voorwaarden kan een gebouw opnieuw een gratis energieaudit krijgen.
 • De keuze voor de opties kan eenmalig bij de aanvraag tot een energieaudit.  Later een optie toevoegen is op eigen kosten.
 • De opties zomercomfortanalyse, EPC NR of VEKA energieplan of -audit zijn steeds gekoppeld aan een energieaudit.
 • Een ventilatie-audit kan apart aangevraagd worden, maar dan is een latere instap in de energieaudit en de andere opties niet meer gratis.
 • De aanvraag gebeurt voor minstens 1 bestaand gebouw en voor het hele bestaande gebouw.

Voordelen?

 • U heeft één aanspreekpunt met begeleiding van A tot Z.
 • U hebt geen technische kennis nodig en moet geen aanbesteding doen. De conformiteit met de wet op de overheidsopdrachten is gegarandeerd.
 • Eén rondgang door het studiebureau, wat kosten- en energiebesparend is.
 • Alle resultaten zijn op één plaats terug te vinden, namelijk het online platform TERRA.
 • VIPA bekostigt meteen, u hoeft niets voor te schieten.
 • Voor bepaalde maatregelen die uit een energieaudit, ventilatieaudit of zomercomfortanalyse komen, kunt u een beroep doen op VIPA-klimaatsubsidies of renteloze leningen.

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag voor de One Stop Shop doen TERRA, de Patrimonium- en energiedatabank van het VEB.

Welke kosten betaalt VIPA?

Het VIPA komt onder bepaalde voorwaarden eenmalig tussen in de kosten voor:

 • Een eerste energieaudit voor een gebouw in combinatie met de opties 1, 2 of 3 (in één aanvraag).
 • De opties 1, 2 of 3 bij een zelf te betalen update van een bestaande energiescan of een overstap naar een energieaudit na energiescan (in één aanvraag).
 • Een nieuwe energieaudit voor een gebouw met reeds een energiescan of -audit onder bepaalde voorwaarden:
 1. Als u deelnam aan de CO2-meetweek voor woonzorgcentra (21-25 februari 2022) (218 WZC) kunt u opnieuw in aanmerking komen voor een gratis energieaudit als volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:
  • Alle maatregelen met terugverdientijd (TVT) tot 5 jaar uit de eerste scan zijn  uitgevoerd.
  • Er moet een koppeling gemaakt te zijn met de EAN-nummers, zodat een goede verbruiksrapportering kan gebeuren.
 2. Als u niet deelnam de CO2-meetweek voor woonzorgcentra of u bent een voorziening uit een andere sector, kan u opnieuw in aanmerking komen voor een gratis energieaudit als volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • Uw initiële energiescan dateert van 2018 of 2019 én is minstens 5 jaar oud. De aanvraagdatum van de energiescan is bepalend.
  • Alle maatregelen met terugverdientijd (TVT) tot 5 jaar uit de eerste scan zijn uitgevoerd.
  • Er moet een koppeling gemaakt te zijn met de EAN-nummers, zodat een goede verbruiksrapportering kan gebeuren.
  • U heeft minstens één van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar uitgevoerd.
  • U start voor uw gebouw in Terra een masterplan energie op.

Het VIPA komt niet tussen in de kosten voor:

 •  VEKA energieplan of -audit, optie 4 uit de one-stop-shop. Daarvoor zal de aanvrager een offerte op basis van de meeruren ontvangen van het VEB.

De voorwaarden van tussenkomst worden bepaald in de modaliteiten van de one-stop-shop en de uitvoeringsvoorwaarden die beschreven staan per element van de one-stop-shop.