Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door Jo Vandeurzen, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Om deze doelstelling te realiseren voorziet het VIPA middelen en ondersteuning.

Energieprestatiediagnose

Voor wie? Wat houdt het in?

WVG zet zich in

13 klimaatengagementen