Programma van eisen (PVE)

Om vlot met de criteria van het MB aan de slag te kunnen, blijven we verder werken met het ‘programma van eisen’ (PVE-sjabloon andere sectoren - PVE-sjabloon ziekenhuizen), dat nu ook al deel uitmaakt van uw aanvraagdossier.  

Dit PVE:

  • wijst u de weg in de diverse verplichte en vrije duurzaamheidscriteria
  • biedt u de mogelijkheid uw project of bouwprogramma hieraan af te toetsen en uw prioriteiten te bepalen
  • geeft u een basisoverzicht van de bijhorende bewijslast 
  • biedt u ook de mogelijkheid om een ingevulde aanvinklijst met het overzicht van de door u weerhouden criteria te genereren

Lees het PVE altijd samen met:​

De bouwtechnisch adviseur overloopt dit PVE samen met u tijdens het voortraject

Bijhorende checklists of rekenbladen

Om het prestatieniveau te bepalen werkt het MB op bepaalde criteria met een rekenblad of een checklist:

Andere bewijsstukken

Naast het PVE, de aanvinklijst en de checklists of rekenbladen, bepaalt het MB ook andere bewijsstukken (bewijsstukken andere sectoren - bewijsstukken ziekenhuizen) ter staving van duurzaam bouwen. Deze voegt u toe aan uw aanvraag of houdt u ter beschikking.

Regelgeving                                                      Kwalitatief voortraject                                    Meer info