Om een echt duurzaam gebouw te realiseren moet duurzaamheid in het hele proces aandacht krijgen. Het VIPA zet daarom in op een kwalitatief voortraject waar het thema op verschillende momenten aan bod komt.

Het MB VIPA criteria duurzaamheid bepaalt dat je de invulling van de verschillende criteria moet staven aan de hand van bewijslast. Om dit overzichtelijk in het VIPA dossier te vatten werkt het VIPA met een Programma van Eisen.

Heb je nog vragen over het MB of over de criteria? Neem zeker eens een kijkje in de Veelgestelde vragen. Ook op de website van GRO vindĀ je heel wat extra informatie. In het document van GRO staan bij elk criterium ook heel wat nuttige linksĀ die je verder vooruit kunnen helpen.