PROGRAMMA

Module 1: 'GRO ZORG als springplank naar een groener zorgpatrimonium?' - 2 mei        

Tegen 2050 moet ons volledige patrimonium klimaatneutraal zijn. Elk bouwproject dat we vandaag lanceren moet daarom toekomstbestendig zijn en als we het bekijken vanuit een invalshoek zorg regeneratief. Naast het klimaat zijn er nog verschillende andere duurzaamheidsuitdagingen die inspelen op ons welzijn.

Met deze module willen we je als voorziening een duidelijk overzicht geven van het brede duurzaamheidspallet. Waarom is het als zorgsector belangrijk om hier bewust mee om te gaan? Hoe kunnen we je ondersteunen om hier gepaste keuzes in te maken?

We lichten toe hoe het gebruik van de duurzaamheidscriteria je bij de keuze van de site en vanaf de start van je bouwproject kan ondersteunen in de realisatie van een toekomstbestendig bouwproject en in het proces dat je hierbij aflegt met je projectteam. Welke verschillende duurzaamheidsmeters bestaan er en waarom gaan we verder aan de slag met GRO ZORG?

Presentaties:

Module 2: 'Ik ga de komende jaren een VIPA-aanvraag indienen, hoe pak ik het concreet aan?' - 9 mei

Zorg dragen is inherent aan de werking van je voorziening. Een duurzaam gebouw ligt je bijgevolg nauw aan het hart. Vanuit het VIPA willen we je bij de realisatie van zo’n duurzaam gebouw ondersteunen.  We hebben er voor gekozen om dit te doen aan de hand van het framework dat de duurzaamheidsmeter ‘GRO’ van de Vlaamse Overheid biedt. Het kader van GRO willen we stapsgewijs integreren in het VIPA-subsidiekader.  

Sinds 1 september 2021 zijn de duurzaamheidscriteria daarom in een eerste fase geactualiseerd aan de hand van prestatie-eisen, zoals opgenomen in GRO.
Vanaf 2023 zal het VIPA ook het format van de GRO duurzaamheidsmeter integreren.

Wat betekent dit nu juist voor de opmaak van uw VIPA-dossier? Jolien Vervloet, bouwtechnisch adviseur bij het VIPA voorziet in deze module een ‘Hands On’-toelichting over hoe het VIPA je begeleidt in dit bouwproces en welke stappen je juist moet ondernemen.

Presentaties:

Module 3: 'Duurzaamheidscriteria GRO binnen de subsidiecontext van VIPA' - 18 mei

In deze module bieden we een algemeen overzicht van de  criteria die opgenomen zijn binnen de duurzaamheidsmeter GRO en welke van deze criteria het VIPA zal opnemen als subsidievoorwaarde voor zorgvoorzieningen.
Vertrekkend van de geldende duurzaamheidscriteria geven we al een inkijk in de criteria die mogelijk vanaf 2023 zullen gelden.  Deze criteria zijn het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door het departement Architectuur van de KU Leuven.
We lichten ook het voorstel van integratie van het format van de duurzaamheidsmeter GRO in de subsidieprocedure toe. 

Presentaties:

Module 4-7: 'Diepere inhoudelijke toelichting van de belangrijkste duurzaamheidscriteria' - september-oktober

In het najaar voorzien we een reeks van 4 modules waarin we aan de hand van concrete voorbeelden een diepere inhoudelijke toelichting geven van de verschillende thema’s binnen de duurzaamheids-criteria. We maken een selectie van criteria op basis van de ervaringen van het onderzoeksteam van de KU Leuven, de bouwtechnisch adviseurs van het VIPA en de mogelijke verzoeken die we van jullie ontvangen naar aanleiding van de lessenreeks van het voorjaar.

Lesgevers:

  • Karen Allacker, Prof. Dr. Ir. Architect, KU Leuven
  • Els Van de Moortel, Architect, KU Leuven
  • Joost Declercq, Ir. Architect, Archipelago

Voor wie?

Voor iedereen in uw voorziening die de rol opneemt als projectleider binnen het bouwproject, management, duurzaamheidsmedewerker, medewerker technische dienst, … .
Technische achtergrond of ervaring met bouwprojecten is in deze lessenreeks een meerwaarde.
Heeft u deze kennis niet zelf in huis, dan raden we u aan om uw architect, studiebureau, technische ondersteuner vanuit uw federatie deze lessenreeks te laten volgen.

Wanneer?

Waar?

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel of online.

Hoe inschrijven?

Ik schrijf me in