Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving

Het VIPA subsidieert projecten met preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.