De sector van het Algemeen Welzijnswerk bevat volgende voorzieningen:

  • autonome centra
  • centra voor teleonthaal