Algemeen Welzijnswerk

De regelgeving relevant voor de sector algemeen welzijnswerk, staat hieronder opgesomd.

Algemeen

Erkenning

Meer informatie over erkenningen en vergunningen voor de voorzieningen vindt u op pagina's van Algemeen Welzijnswerk

Duurzaamheid

Ministerieel besluit van 18 december 2009 over de VIPA-criteria duurzaamheid en de bijlage voor centra algemeen welzijnswerk.

Kunstopdrachten

Waarborg

Klassieke waarborgverlening (procedurebesluit hoofdstuk VI)