De sector van de woonzorg bevat volgende voorzieningen:

  • centra voor dagopvang (waaronder o.a. de zgn. 'centra voor ambulante dagopvang')
  • centra voor dagverzorging
  • centra voor kortverblijf type 2
  • centra voor kortverblijf type 3
  • lokale dienstencentra