De sector van de woonzorg bevat volgende voorzieningen:

  • centra voor dagopvang
  • centra voor dagverzorging
  • centra voor kortverblijf type 2
  • centra voor kortverblijf type 3
  • lokale dienstencentra