De dossierstop die van toepassing was binnen de sector voor personen met een handicap wordt opgeheven. Daarbij zullen er - in afwachting van het nieuwe financieringssysteem - enkel aanvragen in autofinanciering behandeld worden. Het VIPA wil nu al benadrukken dat de voorzieningen die nu opteren voor autofinanciering in principe in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe financieringssysteem, maar enkel voor zover ze voldoen aan de criteria (o.a. het huisvesten van personen met een handicap met een bepaalde zorgzwaarte) die de Vlaamse Regering in kader van het nieuw financieringssysteem nog moet vastleggen.

De dossierstop was niet van toepassing op:

  • de aanvragen die door voorzieningen zouden worden ingediend die beschikken over een vergunning voor de uitbreiding van hun capaciteit, of die werken binnen voorlopige infrastructuur ingevolge een uitbreiding binnen de VIPA-buffer of als gevolg van een recente uitbreiding voor units voor geïnterneerden;
  • de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen;
  • de Revalidatiecentra;
  • de Voorzieningen voor Minderjarigen.

De sector van de Personen met een handicap bevat volgende voorzieningen:

  • Multifunctionele centra;
  • Flexibel Aanbod Meerderjarigen;
  • Revalidatiecentra;
  • Centra voor ontwikkelingsstoornissen;
  • Thuisbegeleidingsdiensten.