De sector personen met een handicap zal onder twee financieringssystemen vallen, afhankelijk van de zorgvorm.

De klassieke VIPA betoelaging:

 • De multifunctionele centra (MFC, minderjarigenwerking), voor wat betreft de werking als
  • Semi-internaat voor niet-schoolgaanden
  • Tehuis van kort verblijf, voor wat betreft de minderjarigen
  • Oriëntatie- en behandelingscentrum (OBC)
 • Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)
 • Revalidatiecentrum (REVA): zowel voor bouwproject als voor bijzondere uitrusting
 • Units voor observatie, diagnose en behandeling (ODB)
 • Units voor geïnterneerden
 • Dienst voor Begeleid wonen met erkenning voor 31/21/2016: ADL-centrale

De financiering via het infrastructuurforfait voor personen met een handicap binnen de persoonsvolgende financiering (in opmaak).

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring aan deze regelgeving op 9 februari 2018.

Als u een dossier wil indienen voor deze doelgroep kan dit momenteel in het oude systeem van de alternatieve financiering, in de formule van autofinanciering. De nodige informatie kan u vinden op onze webstie, onder de rubriek "samenstelling van het dossier". U kan contact opnemen met het VIPA voor een bespreking.