Waarover gaat het?

Binnen een energieprestatiecontract (EPC) ondersteunt de Energy Service Company (ESCO) u in het op korte termijn uitvoeren van een pakket aan energiebesparende maatregelen en een deskundige opvolging van de energiebesparing. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 9 à 20 jaar – betaal je de Energy Service Company (ESCO) met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Je kan daarnaast bijkomende investeringen of subsidies integreren om een hoger ambitieniveau na te streven. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Na de termijn van het contract is elke winst voor jouw organisatie.

Aangezien onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties eveneens onder het contract. Wanneer de klant dit wenst kunnen eveneens andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

Wil je meer weten over een energieprestatiecontract en vanaf wanneer dit interessant is voor een gebouw? Kijk op de website van het VEB.

Waarvoor dient de OEPC-subsidie?

De gebouwen binnen de welzijnssector hebben een groot potentieel om in een OEPC te stappen. Bij de energiescan wordt het potentieel van het gebouw (of meerdere gebouwen) al een eerste keer onderzocht en becijferd op gebied van mogelijke investeringen. Hierdoor heeft u nog geen energieprestatiecontract voorhanden. De OEPC-subsidie ondersteunt de facilitatie om tot een energieprestatiecontract te komen.

Uitvoeringsvoorwaarden?

  1. De aanvrager heeft een energieprestatiecontract gesloten dat de realisatie van een energiebesparing van ten minste 10 % tot voorwerp heeft en dat ten minste de realisatie omvat van een pakket energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar, vermeld in de energieprestatiediagnose;
  2. Na de realisatie van de energiebesparende maatregelen die in het kader van het energieprestatiecontract worden genomen, blijft de infrastructuur voldoen aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden;
  3. Als de aanvrager een onderneming is, ontvangt die, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie, niet meer de-minimissteun dan de regeling voor de-minimissteun aan ondernemingen belast met diensten van algemeen economisch belang toelaat.

Hoe vraag ik een subsidie voor de opmaak van een EPC-contract aan?

U stuurt uw aanvraag voor energieprestatiecontractsubsidie naar klimaat.vipa@vlaanderen.be. U bezorgt ons volgende documenten in uw aanvraagdossier

  • Ingevuld identificatieformulier.
  • Kopie van de ondertekende beslissing van het bevoegde orgaan om een EPC-subsidie aan te vragen;
  • Kopie van uw facilitatiecontract;
  • Als u een onderneming bent: verklaring op erewoord dat u over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun heeft ontvangen, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Hoeveel subsidies kunt u krijgen voor de opmaak van uw EPC?

  • De EPC-subsidie bedraagt 10% van de totale facilitatiekost met een maximum van 8.000 euro.

Waar vind ik de nodige regelgeving over het OEPC?

U vindt alles in de rubriek regelgeving Klimaat op de VIPA-website.