Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe infrastructuurvoorwaarden en -normen voor woonzorgcentra (WZC's) en centra voor kortverblijf (CKV's) goed.  Hiermee harmoniseerde en actualiseerde zij de bestaande normen tot een eengemaakt normenkader. De nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur zijn vanaf 1 januari 2017 van toepassing op nog te ontwerpen uitbreidingen, verbouwingen of nieuwbouw van WZC's en CKV's.  Hiermee bedoelen we alle te bouwen of te verbouwen woonzorgcentra en centra voor kortverblijf of delen ervan bedoeld waarvoor op datum van inwerkingtreding van het nieuw regelgevend kader m.b.t. de infrastructuurnormen nog geen stedenbouwkundige vergunning voor de geplande bouwwerkzaamheden is aangevraagd.