VIPA-criteria duurzaamheid

Ontvankelijke aanvragen vanaf 1/09/2021
Ministerieel Besluit duurzaamheid 2021 (m.b.t. GRO) - Gecoördineerde tekst (inclusief bijlagen) - info
Dit MB is van toepassing op VIPA-aanvragen die ontvankelijk verklaard zijn vanaf 1/09/2021.

Ontvankelijke aanvragen t.e.m. 31/08/2021
Ministerieel Besluit duurzaamheid 18/12/2009 - Gecoördineerde tekst (inclusief bijlagen per sector) - info
Dit MB is van toepassing op de VIPA-aanvragen die ontvankelijk verklaard zijn tot en met 31/08/2021.

Klimaatsubsidies en energiescans