BTW

Bij vragen over BTW-tarief dat van toepassing is op uw specifiek project, kunt u contact opnemen met het plaatselijke BTW-controlekantoor.

BTW-attest of niet?

  • Wel nodig: voorzieningen die een aanvraag tot VIPA-investeringssubsidies in de klassieke betoelaging willen indienen, moeten aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een BTW-attest aanvragen.
  • Niet nodig: voorzieningen die een infrastructuur-, instandhoudings- of strategisch forfait ontvangen hebben geen BTW-attest nodig.