BVR van 30/11/2018 over ‘Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ (gecoördineerde tekstinfo).

BVR van 23/06/2023 tot wijziging van BVR van 30/11/2018 over ‘Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ (gecoördineerde tekst - info). In afwachting van het verschijnen van de gecoördineerde tekst van dit wijzigingsbesluit in de Vlaamse Codex, vindt u hier de PDF-versies van de documenten, zoals verschenen op de website van de Vlaamse regering.