Klassieke financiering

  • Dien uw dossier in via eVIPA, het digitale loket van het VIPA.
  • Hier vindt u een overzicht van de dossierstukken, nodig om uw aanvraag te kunnen indienen.
  • NOOT wijkgezondheidscentra (WGC): voor de functionele evaluatie van WGC moet u ook deze stukken indienen via eVIPA.

Klassieke financiering - dossiers met een subsidiebelofte toegekend vóór de inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15/01/2016

Klassieke waarborgverlening

Aanvraag voor een vervreemding