Relevante regelgeving voor de sector van thuiszorg voor ouderen vindt u hieronder

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
  • MB = ministerieel besluit
  • WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

VIPA-regelgeving

Kunstopdrachten (niet van toepassing op het infrastructuurforfait)

Brandveiligheid

Toegankelijkheid

Multifunctionele infrastructuur

Erkenningsregelgeving

BTW-regelgeving

Brussel