Psychiatrische verzorgingstehuizen

De regelgeving relevant voor de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), staat hieronder opgesomd.

Algemeen

Erkenning

Duurzaamheid

Kunstopdrachten